Τύποι Ηλεκτροδίων Ιδιότητες

Ηλεκτρόδιο Ferrocito-R – Τύπος Ρουτιλίου Απόδοση (160%)

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου παχειάς επένδυσης, υψηλής απόδοσης (160%) κατάλληλο για συγκολλήσεις σιδηρών κατασκευών, ναυπηγικές εργασίες, γεμίσματα και επικαλύψεις.. [Δείτε Περισσότερα]

Δομικές Κατασκευές

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέρματος ΚΤΧ-2008

Τα νέα Ελληνικά Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος και νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που σχετίζονται με τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος (Ευρωκώδικες.. [Δείτε Περισσότερα]