Αλουμίνιο σε Υψηλές Θερμοκρασίες

Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να εξετάσουμε τη συμπεριφορά του αλουμινίου σε περιβάλλον φωτιάς, με παράλληλη αναφορά στις σχετικές ιδιότητες του τα κράματα αλουμινίου έχουν σημείο τήξεως μεταξύ 600 και 660 βαθμών Κελσίου (στη πλειοψηφία τους).

Όταν λοιπόν το αλουμίνιο βρεθεί σε περιβάλλον φωτιάς που διαρκεί, τότε εφόσον η θερμοκρασία του μετάλλου ξεπεράσει το σημείο τήξεως, το αλουμίνιο θα αρχίσει να λειώνει (και όχι να καίγεται). Η θερμική αγωγιμότητα του αλουμινίου, είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερη εκείνης του σιδήρου, ενώ η ειδική του θερμότητα διπλάσια της αντίστοιχης του σιδήρου.

Η εξαιρετικά υψηλότερη ανακλαστικότητα του αλουμινίου σε σχέση με το σίδερο (από 80 έως 90% για το αλουμίνιο, και 5 έως 25% για σίδερο έως ανοξείδωτο χάλυβα) αποκρούει πολύ καλύτερα τη θερμική ακτινοβολία της φωτιάς. Έτσι όταν το αλουμίνιο βρεθεί σε φωτιά, η μεγάλη του θερμική αγωγιμότητα βοηθάει στην γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων ποσών θερμότητας από τη φλόγα και στην απορρόφηση ακόμη μεγαλύτερης θερμικής ενέργειας από το κέντρο φωτιάς “κρυώνοντας” το περιβάλλον και περιορίζοντας τα “πολύ ζεστά σημεία”.

Σημεία Τήξης:

Τα ποσά αυτά θερμότητας είναι συγκριτικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα σε περίπτωση σιδήρου στη φωτιά, οπότε και ο χρόνος αντίδρασης που το αλουμίνιο προσφέρει στις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι συγκριτικά μεγαλύτερος εφόσον η φωτιά συνεχίζει και η θερμοκρασία ξεπεράσει το σημείο τήξεως, το αλουμίνιο θα αρχίσει να λειώνει. Σε μία τέτοια περίπτωση , όπως π.χ. στέγης από αλουμίνιο που λειώνει στη περιοχή πάνω από τη φωτιά, οι καπνοί και μεγάλα ποσά θερμότητας διαφεύγουν από το άνοιγμα στην ατμόσφαιρα, κάνοντας το έργο της πυρόσβεσης ευκολότερο.

Ο κατάλληλος αντιπυρικός σχεδιασμός των σύγχρονων δομικών στοιχείων, προσφέρει σήμερα πολλές λύσεις, όπως Sandwich Panels ή βραδύκαυστα υλικά. Το πάχος εξάλλου του αλουμινένιου φλοιού των panels, βοηθάει με αύξησή του και μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα σε περισσότερο χρόνο για πυρόσβεση. Όταν το αλουμίνιο λιώσει, τότε αρχίζει να “λειτουργεί” το άφλεκτο ή βραδύκαυστο μονωτικό, παρέχοντας συμπληρωματικό χρόνο προστασίας.

Προστασία: 

Ειδικά για την ασφάλεια προσωπικού, η προστασία ακτινοβολίας που παρέχει π.χ. ένας αλουμινένιος “κλωβός” γύρω από το κλιμακοστάσιο διαφυγής ενός κτιρίου, είναι πολύ σημαντική, διότι προστατεύει την οδό διαφυγής από την ακτινοβολία των υψηλών θερμοκρασιών (υψηλή ανακλαστικότητα αλουμινίου) V Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η μηχανική αντοχή του κατασκευαστικού αλουμινίου νοείται σε ασφαλή όρια χρήσης, μέχρι τους 250 βαθμούς Κελσίου περίπου.

Κατόπιν, η αντοχή σε θραύση και το όριο διαρροής μειώνονται με κατάλληλο σχεδιασμό κραμάτων, συστήματα – φορείς δυνάμεων από αλουμίνιο, μπορούν να αντέξουν αξιόπιστα μέχρι και σε θερμοκρασίες 300 βαθμών Κελσίου, η γενικότερη ασφάλεια κατά της φωτιάς που προσφέρει η κατάλληλη χρήση του αλουμινίου, έχει σαν συνέπεια την εκτεταμένη χρήση του στις θαλάσσιες εξέδρες άντλησης πετρελαίου.