Με βάση τα αναπτύγματα, γίνεται η κοπή της πρώτης ύλης (έλασμα, λάμα) και µε διαδοχικές αναδιπλώσεις-κάμψεις προκύπτει το ζητούμενο στερεό σώμα.

Η σχεδίαση των αναπτυγμάτων εξυπηρετεί την κατασκευή των αµαξωμάτων των αυτοκινήτων, των ατράκτων των αεροπλάνων, των αγωγών εξαερισμού, των δικτύων σωληνώσεων μεγάλων διαμέτρων κ.α.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης