Εξειδίκευση στο χώρο της συγκόλλησης Welding Tig Mig Mag Stick και σε ρομποτικά συστήματα Orbital. Η γνώση και η εμπειρία μου έχει ως βασικό στόχο την ποιότητα στις συγκολλήσεις όπως σε Βανοστάσια αερίου, Αλουμινίου, Duplex, Χρώμια, Ανοξείδωτα, Χαλκού κ.α..  Περισσότερα..

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μου.!!

Άλλα επίσημα προφίλ μου..

TIG Welding 6G | 2" Pipe Heavy Wall | Root Pass, Hot Pass, Filler Pass, The Cap. Part.101 🔥

3G - Stick Welding Open Root - Part.102 🔥

How To Use The Weld Arc With Stick - Part.103 🔥

Welding Fillet Stick With 6010/7018 - Part.104 🔥