Επενδεδυμένα Ηλεκτρόδια ανθρακοχάλυβα

Οι συγκολλήσεις ανθρακοχαλύβων με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αφορούν ένα πολύ μεγάλο φάσμα βιομηχανικών και μη κατασκευών, αλλά και μηχανολογικών δικτύων.

Η χρησιμοποίηση των επενδενδυμένων ηλεκτροδίων δίνει πολύ καλά αποτελέσματα στις κατασκευές μηχανών και βαρέος εξοπλισμού(π.χ λέβητες), αλλά και στις μεταλλικές κατασκευές, καθώς και σε κατασκευές ιδιαίτερων απαιτήσεων, όπως πλοίων, γεφυρών κλπ.

Τα ηλεκτρόδια χάλυβος έχουν μια τυπική κωδικοποίηση κατά ASME IX: E R XX X X Όπου: Ε = το ηλεκτρόδιο, R = το σύρμα συγκόλλησης, ΧΧ = τα δύο πρώτα ψηφία δείχνουν την εφελκυστική αντοχή της συγκόλλησης που αποδίδει το ηλεκτρόδιο σε λίβρες Χ 1000 ανά τετραγωνική ίντσα Χ = το τρίτο ψηφίο δείχνει τη θέση στην οποία μπορεί να συγκολλήσει το ηλεκτρόδιο και η σχετική κωδικοποίηση έχει ως εξής: 1= για όλες τις θέσεις 2= μόνο για δάπεδο και κολλήσεις γωνιακές σε οριζόντια θέση 4= μόνο κατεβατό σε όλες τις θέσεις ΧΧ = τα δύο τελευταία ψηφία μαζί δείχνουν τον τύπο του ρεύματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια συγκόλληση στην οποία χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο ηλεκτρόδιο καθώς και τον τύπο του βόρακα με τον οποίο αυτό είναι επενδεδυμένο.

Επενδεδυμένα ηλεκτρόδια χρωμιούχων και χρωμονικελιούχων χαλύβων:

Σε βιομηχανίες με ιδιαίτερες λειτουργικές συνθήκες (π.χ πετρελαιοειδή, χημικές βιομηχανίες) συχνά χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός από κραματωμένους χάλυβες η σχετική γκάμα κραμάτων είναι επίσης αρκετά μεγάλη και από αυτήν ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι χρωμιούχοι και χρωμονικελιούχοι χάλυβες, στα επενδεδυμένα ηλεκτρόδια για τις συγκολλήσεις των παραπάνω χαλύβων. καθοριστικός είναι ο ρόλος του φερρίτη ως συστατικό τους. Η περιεκτικότητα του φερρίτη στη συγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων επηρεάζει την τάση ορισμένων κραμάτων να εμφανίσουν ρωγμές, ιδιαίτερα αν συγκολλούνται ελάσματα μεγάλου πάχους.

Από την άλλη πλευρά δεν βοηθάει ιδιαίτερα στον περιορισμό της διάβρωσης στη συγκόλληση και σε ορισμένες εφαρμογές μειώνει την αντοχή του κατασκευασθέντος εξαρτήματος σε σχέση με την αντοχή των τεμαχίων που συγκολλήθηκαν. Μια από τις πιο σημαντικές λειτουργικές παραμέτρους είναι η συνιστώμενη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία μεταξύ των γαζιών κατά τη συγκόλληση στις σειρές ηλεκτροδίων Ε 200, Ε 300, Ε 400, Ε 7 Cr κατά την κωδικοποίηση (AWS) η μέγιστη θερμοκρασία μεταξύ των γαζιών πρέπει να είναι (150 βαθμοί Κελσίου και η ελάχιστη 15). Στις σειρές ηλεκτροδίων Ε 500, Ε 630, Ε 16-8-2 κατά την κωδικοποίηση AWS η μέγιστη θερμοκρασία μεταξύ των πάσων πρέπει να είναι (260 βαθμοί Κελσίου και η ελάχιστη 150).