Ετερογενείς Συγκολλήσεις Ιδιότητες και Χρήση

Οι ετερογενείς συγκολλήσεις διακρίνονται σε μαλακές και σκληρές στις μαλακές συγκολλήσεις η θερμοκρασία συγκόλλησης είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμοκρασία που χρησιμοποιείται στις σκληρές συγκολλήσεις.

Οι ετερογενείς συγκολλήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για τη συγκόλληση τεμαχίων από διαφορετικά υλικά.

Μαλακές Συγκολλήσεις:

Οι μαλακές συγκολλήσεις διακρίνονται για τη χαμηλή θερμοκρασία συγκόλλησης για να γίνει μία τέτοια συγκόλληση,χρησιμοποιείται ως συγκολλητικό υλικό κράμα κασσίτερου και μόλυβδου, η θερμότητα που χρειάζεται για να λιώσει το συγκολλητικό υλικό, παρέχεται από καμινέτο ή κολλητήρι ή άλλες πηγές. Μαλακές συγκολλήσεις είναι η κασσιτεροκόλληση, η μολυβδοκόλληση και άλλες, αλλά σημαντικότερη είναι η κασσιτεροκόλληση.

Κασσιτεροκόλληση:

Η κασσιτεροκόλληση χρησιμοποιεί ως συγκολλητικό υλικό ένα κράμα κασσιτέρου (Sn) και μολύβδου (Pb). Για μεγαλύτερη αντοχή της συγκόλλησης, προστίθεται στην κασσιτεροκόλληση και μία ποσότητα αντιμονίου (Sb). Για τα είδη της κόλλησης ισχύει ο κανόνας ότι, όσο πιο μεγάλη είναι η περιεκτικότητα σε κασσίτερο στην κόλληση, τόσο πιο πολύ αυξάνει η ρευστότητα της κόλλησης και μειώνεται η θερμοκρασία τήξης της.

Η κασσιτεροκόλληση χρησιμοποιείται ευρέως από τους λευκοσιδηρουργούς και τους υδραυλικούς για την συγκόλληση σωλήνων. Στην κασσιτεροκόλληση η θέρμανση των τεμαχίων που πρόκειται να συγκολληθούν γίνεται μέσω καμινέτου, φλόγας οξυγονοασετυλίνης ή χρησιμοποιούνται ειδικά κολλητήρια, τα οποία μπορεί να είναι ηλεκτρικά ή να θερμαίνονται με τη βοήθεια φωταερίου, καμινέτου κλπ. Προκειμένου να συγκολληθούν δύο τεμάχια με κασσιτεροκόλληση, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από τυχόν σκουριές ή ακαθαρσίες.

Ο καθαρισμός των επιφανειών γίνεται με μηχανικό τρόπο, χρησιμοποιώντας βούρτσα, λίμα, τρόχισμα κλπ. και με χημικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ειδικά για το σκοπό αυτό χημικά, σε μορφή αλοιφής ή σκόνης. Τέτοια χημικά είναι το υδροχλωρικό οξύ (χρησιμοποιείται σε επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες), ο χλωριούχος ψευδάργυρος, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες εφαρμογές, και το κολοφώνιο (κυρίως σε ηλεκτρικές εφαρμογές και εκεί που υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης).

Κολλητήρι Συγκολλητήρας:

Είναι το εργαλείο που προσδίδει την απαραίτητη θερμότητα στη θέση συγκόλλησης για τη θέρμανση των μετάλλων και την τήξη της κόλλησης. Ένα απλό κολλητήρι αποτελείται από την κεφαλή και την λαβή, που είναι στερεωμένες πάνω σε σιδερένια ράβδο. Η κεφαλή είναι κατασκευασμένη από χαλκό, διότι όπως ξέρουμε, ο χαλκός έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει μέσα του μεγάλη ποσότητα θερμότητας. Η λαβή κατασκευάζεται από υλικό που είναι κακός αγωγός της θερμότητας, συνήθως από ξύλο ή πλαστικό ώστε ο τεχνίτης να μην καίγεται, όταν το χρησιμοποιεί. Η θέρμανση του απλού κολλητηριού γίνεται συνήθως με φλόγα καυσίμου αερίου (προπάνιο, φωταέριο, βουτάνιο κλπ) ή σε καμίνι.

Μηχανικός Καθαρισμός Και Χημικά Μέσα:

Τα απλά κολλητήρια πυρώνονται σε θερμοκρασία από 500-600 °C στα ηλεκτρικά κολλητήρια, που έχουν αντικαταστήσει τα απλά, η κεφαλή θερμαίνεται με ηλεκτρική αντίσταση η κεφαλή του κολλητηριού πρέπει να είναι πάντα καθαρή, χωρίς οξείδια, γι’ αυτό πρέπει να καθαρίζεται συχνά, ώστε να ρέει εύκολα η κόλληση στις θέσεις συγκόλλησης.

Ο καθαρισμός γίνεται με μηχανικά και χημικά μέσα ο μηχανικός καθαρισμός περιλαμβάνει λιμάρισμα και θέρμανση της μύτης του κολλητηριού. Ο χημικός καθαρισμός γίνεται με τρίψιμο της κεφαλής πάνω σε πλάκα αμμωνιακού άλατος με ταυτόχρονη εναπόθεση κασσιτεροκόλλησης (γάνωμα).