Ε-549 Τύπος Ρουτιλίου – Κυτταρίνης Μέσης Επένδυσης

Ε-549 Τύπος Ρουτιλίου-κυτταρίνης μέσης επένδυσης

Διεθνείς Προδιαγραφές:

• DIN 1913) – (Ε 51 43 R (C) 3
• AWS: SFA-5.1) – (Ε 601 3
• ISO 2560) – (Ε 51 4 R 12

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης ρουτιλίου για συγκολλήσεις και χαρακτηριστικά αναγομώσεις υλών και κοινών χαλύβων μέχρι St 52-3.

Κατάλληλο, για όλες τις θέσεις συγκόλλησης, ιδιαίτερα για κατεβατό, καθώς και για συγκολλήσεις με κακή εφαρμογή ελασμάτων. Διακρίνεται για την ταχύτητα συγκόλλησης και τη δυνατότητα να συγκολλά ακόμα και με χαμηλή ένταση ρεύματος. Κυριότερες εφαρμογές η κατασκευή λεβήτων και η ναυπηγική.

Υλικά εφαρμογών:

• Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 37, St 44, St52-3
• Λαμαρίνες λεβήτων Η Ι, Η II, Η III, 17 Mn4
• Χάλυβες σωλήνων St 35. St 35.4, St 35.8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4
• Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β, C
• Χυτοχάλυβες GS 38, GS 45, GS 52

Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

• C) – (0,10
• Μn) – (0,50
• Si) – (0,30
• S) – (<0,02
• P) – (<0,02

Μηχανικές ιδιότητες καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

• Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (510-610
• Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>380
• Επιμήκυνση (L = 5d) (%) – (>22
• Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>80

Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) – Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα:

• Ø2,0/300) – (30-50 – αμπέρ
• Ø2,5/350) – (50-80 – αμπέρ
• Ø3,25/350) – (80-130 – αμπέρ
• Ø4,0/350) – (110-170 – αμπέρ
• Ø5,0/350) – (150-220 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατός ουρανός: