Ηλεκτροσυγκόλληση Τόξου και θερμότητας

Η ηλεκτροσυγκόλληση τόξου είναι συγκόλληση τήξης, η θερμότητα για την οποία παράγεται από ηλεκτρικό (ή βολταϊκό) τόξο.

Με τις συγκολλήσεις αυτές επιτυγχάνεται η μόνιμη σύνδεση δύο μεταλλικών τεμαχίων ή η συμπλήρωση μιας κοιλότητας με πρόσθετο υλικό. Για τις συγκολλήσεις αυτές χρησιμοποιείται η θερμότητα, που δημιουργείται από το ηλεκτρικό τόξο.

Αύξηση θερμότητας:

Για την αύξηση της θερμότητας χρησιμοποιούμε την ηλεκτροσυγκόλληση,μηχανή η οποία αποτελείται από το πρωτεύον και δευτερεύον πηνίο σκοπός της μηχανής λοιπόν είναι να αυξήσουμε την ένταση και να μειώσουμε την τάση του ρεύματος η ένταση που περνάει από το ηλεκτρόδιο είναι πολλά αμπέρ πχ 120 a για πάχος ηλεκτροδίου 2,5mm και έτσι τήκεται το ηλεκτρόδιο.

Επιπλέον με τη θερμότητα αυτή τα κομμάτια που πρόκειται να συνδεθούν τήκονται στην επιφάνεια, όπου θα γίνει η συγκόλληση και αναμειγνύονται με την λιωμένη κόλληση η συγκόλληση είναι αυτογενής, επειδή η κόλληση που χρησιμοποιείται είναι από το ίδιο υλικό με τα προς συγκόλληση τεμάχια. Η ηλεκτροσυγκόλληση τόξου γίνεται συνήθως με μεταλλικό ηλεκτρόδιο, το οποίο συνήθως είναι η ίδια η κόλληση, η οποία τήκεται και γεμίζει το διάκενο μεταξύ των δύο τεμαχίων.

Τα ηλεκτρόδια συνήθως είναι επενδεδυμένα με ένα υλικό το όποιο αφενός σχηματίζει προστατευτικό μανδύα από αέρια, αυτά τα αέρια προστατεύουν τη συγκόλληση από το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα για να μην δημιουργηθεί οξείδωση στην περιοχή συγκόλλησης, και αφετέρου αποτρέπει τη δημιουργία φυσαλίδων μέσα στη συγκόλληση.

Έτσι οι κολλήσεις με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια οδηγούν σε μεγαλύτερη μηχανική αντοχή της συγκόλλησης.