Ηλεκτρόδια και Τρόπος Συγκόλλησής τους

Το ηλεκτρόδιο βασικού τύπου είναι ίσως το ηλεκτρόδιο εκείνο που ο τεχνικός της συγκόλλησης χρησιμοποιεί σήμερα σε μεγαλύτερη κλίμακα, ιδιαίτερα στις βιομηχανικές κατασκευές.

Νομίζουμε λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε κάπως διεξοδικά με τον τρόπο συγκόλλησής του, που διαφέρει σε πολλά σημεία από τον τρόπο συγκόλλησης των άλλων ηλεκτροδίων.

Σχετικά με τη φύση της βασικής επενδύσεως που είναι η κύρια αιτία των ιδιοτήτων του ηλεκτροδίου αυτού θα πούμε απλώς ότι με τα βασικά ηλεκτρόδια επιτυγχάνονται εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες ραφής, καθαρισμός του τήγματος από ακαθαρσίες υπερβολικό θείο και φώσφορο και τέλος ότι οι συγκολλήσεις είναι χαμηλού υδρογόνου.

Αυτά όλα με τη θεμελιώδη προϋπόθεση ότι τα ηλεκτρόδια θα είναι στεγνά ενα άλλος όρος για να επωφεληθούμε απόλυτα από τις αξιόλογες ιδιότητες των βασικών ηλεκτροδίων είναι και η τήρηση κατά τη συγκόλληση ορισμένων τεχνολογικών κανόνων τους οποίους εξετάζουμε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι κατά τους κανονισμούς AWS A5. 1-69 των Η.Π.Α. που είναι και οι επικρατέστεροι, τα βασικά ηλεκτρόδια συγκόλλησης ανθρακούχων ή ελαφρά κραματικών χαλύβων έχουν κωδικό αριθμό της μορφής (ΕΧΧ16 και ΕΧΧ18 π.χ. Ε7016, Ε8016, Ε7018).

Ρεύμα Συγκόλλησης & Volt:

Ειδικά για το ρεύμα συγκόλλησης των βασικών ηλεκτροδίων, υπήρχε στο παρελθόν μια θεωρία που απαιτούσε συγκόλληση μόνο με συνεχές ρεύμα. Η θεωρία αυτή στηριζόταν στο γεγονός ότι κατά τη συγκόλληση με εναλλασσόμενο ρεύμα η συνεχής αλλαγή της φοράς του ρεύματος δυσκολεύει τη διατήρηση του τόξου αφού η επένδυση του βασικού ηλεκτροδίου παράγει λίγα αέρια και σαν πολύ πυρίμαχη είναι και δύστηκτη.

Σήμερα με τις σύγχρονες ηλεκτροσυγκολλήσεις εναλλασσομένου ρεύματος (μετασχηματιστές) που μεταξύ των άλλων διαθέτουν τάση εν κενώ της τάξης των 70-80 VOLT.

Mπορούμε να πούμε ότι και το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση των βασικών ηλεκτροδίων άλλωστε και η επένδυση των σημερινών βασικών ηλεκτροδίων έχει βελτιωθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Πριν όμως προχωρήσουμε στη διαδικασία συγκόλλησης ας αναλύσουμε το βασικό ηλεκτρόδιο (επένδυση) και θα δούμε πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι τεχνικές πληροφορίες.

Βασική επένδυση στην επένδυση αυτή που το πάχος της είναι μάλλον αυξημένο, βρίσκουμε σε μεγάλο ποσοστό το ανθρακικό ασβέστιο (Ca3) ή ενδεχομένως άλλα ανθρακικά άλατα βασικού χαρακτήρα, όπως επίσης και το πέτρωμα (CaF2) SPATHFLUOR που είναι επίσης βασικό.

Ανθρακικό Ασβέστιο

Υψηλή θερμοκρασία μας δίδει την άσβεστο (CaO), η οποία είναι βασική και με μεταλλουργικές αντιδράσεις ανάλογες μ’ εκείνες που συμβαίνουν κατά την παραγωγή του χάλυβα, αποθειώνει και αποφωσφορίζει το ρευστό μέταλλο εξ’ άλλου ο βασικός προορισμός του (SPATHFLUOR) του οποίου η θερμοκρασία τήξεως είναι σχετικά χαμηλή (1360°C), είναι η διευκόλυνση της τήξεως της επενδύσεως η οποία είναι πολύ πυρίμαχη εξ αιτίας αυτού του τελευταίου γεγονότος.

Η σκουριά των βασικών ηλεκτροδίων «παγώνει» γρήγορα και κολλάει επάνω στο μέταλλο βάσεως, από το οποίο αφαιρείται δυσκολότερα από ότι με τα άλλα ηλεκτρόδια.

Απ’ όσα αναφέραμε, βλέπει επομένως κανείς, ότι τα βασικά ηλεκτρόδια εναποθέτουν καθαρό μέταλλο που συγχρόνως διαθέτει μηχανικές ιδιότητες ικανοποιητικότατες δύο άλλοι σπουδαίοι λόγοι είναι η βασική επένδυση, περιέχει επίσης διάφορα σιδηροκράματα (σιδηρομαγγάνιο, σιδηροπυρίτιο) τα οποία, όπως ήδη είπαμε είναι ισχυρά αναγωγικά στοιχεία και αφαιρούν το οξυγόνο από το εναποτιθέμενο.