Ηλεκτρόδια Καλυμμένα με Προστατευτική Σκόνη

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούν με ένα στρώμα σκόνης ή κόκκων, η οποία σχηματίζει ένα προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το τόξο βοηθώντας στη συγκόλληση και οδηγώντας το συγχρόνως.

Αυτή η προστατευτική σκόνη αποτελείται από ένα μείγμα ποταμίσιας άμμου και πυριτικών αλάτων σε ποσοστό 5 με 8% τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια είναι επενδυμένα και έχουν διάμετρο η οποία ποικίλλει από 2 έως 8 mm.

Τα άκρα τους είναι προετοιμασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την διέλευση του ρεύματος από το ένα στο άλλο και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απλώς λυγισμένα. Για να αποφύγουμε την υπερβολική εναπόθεση μετάλλου, που οφείλεται στο λύγισμα των άκρων των ηλεκτροδίων, είναι προτιμότερο να συνδέουμε με δύο πονταρίσματα το άκρο κάθε ηλεκτροδίου με μια τριγωνική πλάκα από λαμαρίνα πάχους 2,5 mm

Κάθε τριγωνική πλάκα συνδέεται με μια τσιμπίδα που οδηγεί το ηλεκτρικό ρεύμα και όλες οι τσιμπίδες είναι συνδεδεμένες σε μια μπάρα η οποία καταλήγει στον ένα πόλο της μηχανής συγκόλλησης. Όλα τα ηλεκτρόδια που είναι τοποθετημένα το ένα μετά το άλλο με ένα κενό μεταξύ τους 1 έως 2 mm καλύπτονται από την προστατευτική σκόνη και βρίσκονται υπό τάση.

To ξεκίνημα του τόξου στο πρώτο ηλεκτρόδιο γίνεται με τη βοήθεια ενός χαλύβδινου σύρματος που φέρει σε επαφή τον πυρήνα του ηλεκτροδίου με το κομμάτι που θέλουμε να συγκολλήσουμε. Μετά το τέλος της τήξης του πρώτου ηλεκτροδίου λιώνει και η τριγωνική πλάκα με αποτέλεσμα το τόξο να μεταπηδήσει στο άκρο του επόμενου ηλεκτροδίου το οποίο έχει ήδη προθερμανθεί από το λουτρό τήξης. Κατά τον ίδιο τρόπο το τόξο μεταδίδεται από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο χωρίς εξωτερική επέμβαση.

Πλεονεκτήματα:

Καλύτερη διείσδυση και ταυτόχρονη εκτέλεση δύο ή περισσότερων κορδονιών με την τοποθέτηση αντίστοιχου αριθμού ηλεκτροδίων. Η ταυτόχρονη παρακολούθηση από ένα χειριστή περισσότερων θέσεων εργασίας.