Ηλεκτρόδια Συγκολλήσεων

Τα ηλεκτρόδια είναι το θυσιαζόμενο υλικό που εξασφαλίζει την βέλτιστη σύνδεση μεταξύ των συγκολλούμενων επιφανειών στις συγκολλήσεις τόξου.

Η συγκόλληση είναι μια τεχνική σύνδεσης μεταλλικών τεμαχίων εξαιρετικά σημαντική για τις κατασκευές οι τρεις βασικές μέθοδοι συγκολλήσεων είναι η συγκόλληση τόξου, η συγκόλληση αερίου και η συγκόλληση αντίστασης από τις τρεις μεθόδους η συγκόλληση τόξου καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών

Στις συγκολλήσεις τόξου το υλικό σύνδεσης των δύο στοιχείων προσφέρεται από θυσιαζόμενα ηλεκτρόδια, σύρματα, και επενδεδυμένα ηλεκτρόδια. Στη συγκόλληση τόξου το ηλεκτρόδιο που έχει τοποθετηθεί κοντά στην περιοχή σύνδεσης των τεμαχίων τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα από μια γεννήτρια.

Πεδία υψηλών τάσεων αναπτύσσονται σε διάφορα σημεία του τόξου με συνέπεια την μεταφορά ιόντων στον ατμοσφαιρικό αέρα στην περιοχή του διακένου μεταξύ του ηλεκτροδίου και των πλευρών των τεμαχίων που θα συγκολληθούν.

Τα ηλεκτρόδια μπορούν να είναι είτε αρνητικά φορτισμένα (ευθεία πολικότητα), είτε θετικά (ανάστροφη πολικότητα) και η πολικότητα κατά την εναλλασσόμενη λειτουργία μπορεί να αλλάξει μέχρι 60 φορές το δευτερόλεπτο.

Τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται αποκτούν κινητική ενέργεια και προσκρούουν είτε στις προς συγκόλληση επιφάνειες, είτε στο ηλεκτρόδιο με την αναπτυσσόμενη θερμότητα το ηλεκτρόδιο και το βασικό μέταλλο λιώνουν μέσα στην περιοχή στην οποία θα γίνει η συγκόλληση.

Υλικά των Ηλεκτροδίων:

Το υλικό των ηλεκτροδίων εναποτίθεται στη περιοχή της συγκόλλησης ανάμεσα σε δύο επιφάνειες από συγκεκριμένο μέταλλο είναι σπάνιες και εντελώς ιδιαίτερης αντιμετώπισης οι περιπτώσεις που κάνουμε συγκόλληση μεταξύ διαφορετικών μετάλλων.

Για το λόγο αυτό ενδείκνυται το υλικό των ηλεκτροδίων να είναι ίδιο ή συναφές από χημική και μεταλλουργική σκοπιά με το υλικό των προς συγκόλληση τεμαχίων, σημειώνεται πως αν τα ηλεκτρόδια έχουν ευθεία πολικότητα τότε επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διείσδυση στην περιοχή της ραφής, ενώ αν έχουν ανάστροφη πολικότητα τοποθετείται περισσότερο υλικό πλήρωσης στη ραφή.

Πάντως οι χημικές και μηχανικές ιδιότητες μιας ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους, όπως τη διάμετρο του ηλεκτροδίου και την ένταση του ρεύματος που χρησιμοποιήθηκε για το μέγεθος των γαζιών.

Όπως το συγκολλούμενο πάχος μετάλλου, τη γεωμετρία της φρέζας, την προθέρμανση του μετάλλου, τη ακριβή χημική σύσταση του μετάλλου, την κατάσταση της επιφάνειας του μετάλλου και τη μεταξύ των γαζιών ενέργεια.