Ηλεκτρόδιο Citofine-C – Τύπος οξειδίου

Citofine-C Τύπος – οξειδίου Hλεκτρόδιο γενικής χρήσης για απλές συνδέσεις λεπτών χαλύβδινων ελασμάτων.

Διεθνείς   Προδιαγραφές:

 • DIN 1913) – (E 43 00 Α2
 • AWS: SFA  –
 • ISO 2560) – (Ε430 Α15

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης που δίνει κορδόνι καθαρό λίγο κοίλο. Επίσης κατάλληλο για λεπτά ελάσματα  ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η προσαρμογή των ελασμάτων δεν είναι καλή.

Υλικά Εφαρμογών:

Μη κραματούχοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 34, St 37, St42

Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

 • C)  – (0,05
 • Μn)  – (0,10
 • Si)  – (<0,05

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>430
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>360
 • Επιμήκυνση (L = 5d) (%) – (>14
 • Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>20

Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα:

 • Ø2,0/300) – (50-60 – αμπέρ
 • Ø 2,5/350) – (60-80 – αμπέρ
 • Ø3,2,0/350) – (100-135 – αμπέρ
 • Ø4/350) – (140-165 – αμπέρ