Ηλεκτρόδιο Citoflux – Τύπος Ρουτιλίου Οξέος

Citoflux Τύπος ρουτιλίου – οξέος – Εξαιρετικά ταχύ ηλεκτρόδιο για γενικές κατασκευές, με ιδιαίτερα εύκολη απομάκρυνση  της κρούστας.

Διεθνείς   Προδιαγραφές:

 • DIN 1913) – (Ε 43 33 AR 7
 • AWS: SFA-5.1) – (Ε 6013/6020
 • ISO 2560) – (Ε 433 AR 22

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά 

Ηλεκτρόδιο τύπου οξέος-ρουτιλίου, με μεγάλη ταχύτητα συγκόλλησης, κατάλληλο για γενικές εργασίες  κατασκευών, για δεξαμενές, σε σωληνώσεις και αμαξώματα. Γρήγορη απόθεση, καθαρή και χωρίς πιτσιλίσματα ραφή, εύκολη απομάκρυνση κρούστας ακόμα και σε γωνιακές κολλήσεις και σε βαθειές συνδέσεις.

Υλικά Εφαρμογών:

Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 37, St 44, St  52-3   Ελάσματα λεβήτων H I, H II, 17 MH 4 Χάλυβες σωλήνων St 35, St 35.4, St 35.8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4 Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β,  D Χυτοχάλυβες GS 38, GS 45, GS 52

Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές:

 • C) – (0,08
 • Mn) – (0,70
 • Si) – (0,20
 • S) – (<0,02
 • Ρ) – (<0,02

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (N/mm2) – (450-550
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (N/mm2) – (>360 380 Θερμοκρασία (°C) +20 Charpy-v (Joule) >80
 • Επιμήκυνση (L=5d) (%) >24 380 Θερμοκρασία (°C) (0) Charpy-v (Joule) >70
 • Αντοχή σε κρούση Charpyv (+20°C) (Joule) >80 380 Θερμοκρασία (°C) -20 εως -40 Charpy-v (Joule) >50->25

Ρεύμα  συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) – Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα

 • Ø2,5/350) – (80-100
 • Ø 3,25/450) – (110-150
 • Ø4,0/450) – (160-210
 • Ø 5,0/450) – (220-280

Θέσεις συγκόλλησης – Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός.