Ηλεκτρόδιο Citorex 8 – Τύπος Βασικός Ρουτιλίου

Citorex 8 Τύπος  Βασικός Ρουτιλίου – Ισχυρό Ηλεκτρόδιο και Λεπτά Κορδόνια.

Διεθνείς   Προδιαγραφές:

 • DIN 1913) – (E 51 43 RR(B) 8
 • AWS: SFA-5.1) – (Ε 6013
 • ISO 2560) – (Ε 514 RR 22

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου-βασικού τύπου ενδείκνυται ιδιαιτέρως για  ρίζες και δύσκολα συγκολλούμενες θέσεις π.χ σωληνώσεις, λέβητες, κατασκευές δεξαμενών το αποτιθέμενο μέταλλο του CITOREX 8 έχει υψηλές μηχανικές ιδιότητες εύκολη απομάκρυνση κρούστας και λεπτά κορδόνια.

Υλικά εφαρμογών:

Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 34, St 37, St  42, St 46, St 52

Ελάσματα λεβήτων Η Ι, Η II, Η III, 17 Mn 4 Χάλυβες σωλήνων St 35, St 35.4, St 35,8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4, St 34.7, St 38.7, St 43.7, St 47.7, St 53.7

 • Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β, C, D, Ε
 • Χυτοχάλυβες GS 38, GS 45, GS 52
 • Λεπτόκοκκοί χάλυβες St Ε 26, St Ε 29, St Ε 32, St Ε 36
 • Λεπτά ελάσματα κατά DIN 1623 bl. 1

Ανάλυση αποτιθεμένου  μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

 • C) – (0,08
 • Μη) – (0,70
 • Si) – (0,20

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (510-610
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>380
 • Επιμήκυνση  (L = 5d) (%) – (>24
 • Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>80

Ρεύμα συγκόλλησης  (τύπος και αμπέρ) – Εναλλασσόμενο ή συνεχές με ( – ) στη λαβίδα:

 • Ø2,0/300) – (50-60 – αμπέρ
 • Ø2,5/350) – (70-95 – αμπέρ
 • Ø 3,25/450) – (100-150 – αμπέρ
 • Ø4,0/450) – (140-190 – αμπέρ
 • Ø5,0/450) – (200-250 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός: