Ηλεκτρόδιο Ferrocito 180 – Τύπος Ρουτιλίου

Ferrocito 180 Τύπος  Ρουτιλίου – Πολύ γρήγορο με απόδοση 180% Ferrocito 180 Τύπος.

Διεθνείς   Προδιαγραφές:

 • DIN 1913) – (Ε 51 32 RR 11 180
 • AWS: SFA-5.1) – (Ε 7024
 • ISO 2560) – (Ε 51 3 RR 180 42

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά

Ηλεκτρόδιο με επένδυση ρουτιλίου, υψηλής αντοχής και  μεγάλης απόδοσης (περίπου 180%). Κατάλληλο για οικονομικά  γεμίσματα, περιέχει η επένδυση του σκόνη σιδήρου και έχει διπλάσια ταχύτητα εναπόθεσης από τα κοινά ηλεκτρόδια. Το ηλεκτρόδιο δουλεύεται επίσης με επαφή του άκρου του στο μέταλλο βάσεως. Εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

Υλικά εφαρμογών:

 • Μη κεκραμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 34, St 37, St 42 St 46, St 52
 • Λεπτόκοκκοι χάλυβες St Ε 26, SI Ε 29, St Ε 32, St Ε 36
 • Ελάσματα λεβήτων Η Ι, Η II, Η III, 17 Μη 4
 • Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β, C, D  Χυτοχάλυβες GS 38, GS 45, GS 52

Ανάλυση αποτιθεμένου  μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

 • C) – (0,08
 • Μη) – (0,80
 • Si) – (0,35

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (510-610
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>380
 • Επιμήκυνση  (L = 5d) (%) – (>24
 • Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>60

Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) – Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα:

 • Ø3.26/450) – (120-180 – αμπέρ
 • Ø4,0/450) – (180-220 – αμπέρ
 • Ø5,0/450) – (260-310 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια: