Ηλεκτρόδιο Ferrocito 210 – Τύπος Ρουτιλίου

Ferrocito 210 Τύπος  ρουτιλίου – Πολύ ταχύ και αποδοτικό Απόδοση 210%

Διεθνείς   Προδιαγραφές:

 • DIN 1913) – (Ε 51 32 RR 11 220
 • AWS: SFA-5.1) – (Ε 7024
 • ISO 2560) – (Ε 51 3 RR 210 42

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλής αντοχής με απόδοση περίπου 210%. Λόγω της απόδοσης του κάνει οικονομικές ραφές καλή έναυαη και επανέναυση, ανθεκτικό στο πολύ ρεύμα και εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

Υλικά εφαρμογών:

 • Μη κεκραμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 34, St 37, St 42, St 46, St 52
 • Λεπτόκοκκοι χάλυβες St Ε 26, St Ε 29, St Ε 32, St Ε 36
 • Ελάσματα λεβήτων Η Ι, Η II, Η III, 17 Μη 4
 • Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β, C, D
 • Χυτοχάλυβες GS 38, GS 45, GS 52

Ανάλυση αποτιθεμένου  μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

 • C) – (0,06
 • Μη) – (0,70
 • Si) – (0,30

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (510-610
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>380
 • Επιμήκυνση  (L = 5d) (%) – (>24
 • Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>60

Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) – Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα:

 • Ø3,25/4500 – (120-180 – αμπέρ
 • Ø4,0/450) – (180-230 – αμπέρ
 • Ø5,0/450) – (230-290 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια: