Ηλεκτρόδιο Ferrocito-R – Τύπος Ρουτιλίου Απόδοση (160%)

Ferrocito-R Τύπος ρουτιλίου με μεγάλη απόδοση (160%)

Πολύ ταχύ και αποδοτικό ηλεκτρόδιο ρουτιλίου με σκόνη σιδήρου.

Διεθνείς   Προδιαγραφές:

 • DIN 1913) – (Ε 51 22 RR 11 160
 • AWS: SFA -5.1) – (Ε 7024
 • ISO 2560) – (Ε 512 RR 160 32

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου παχειάς επένδυσης, υψηλής απόδοσης (160%) κατάλληλο για συγκολλήσεις σιδηρών κατασκευών, ναυπηγικές εργασίες, γεμίσματα και επικαλύψεις σε συγκολλήσεις πολλαπλών ραφών. Εξαιρετική απόδοση σε μήκος κορδονιών, λίγο πιτσίλισμα, εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

Υλικά Εφαρμογών 

Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 37, St 44, St  52-3   Ελάσματα λεβήτων H I, H II, 17 Μη 4 Λεπτόκοκκοι χάλυβες κατασκευών St Ε 255 (St Ε 26), St Ε 285 (St Ε 29), St Ε 315 (St Ε32), St Ε 355 (St Ε 36) Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β,  D Χυτοχάλυβες GS 38, GS 45, GS 52

Ανάλυση υποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

 • C) – (0,08
 • Mn) – (0,60
 • Si) – (0,35
 • S) – (<0,02
 • Ρ) – (<0,02

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (N/mm2) – (510-610
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (N/mm2) – (>380 Θερμοκρασία (°C) + 20 Charpy-v (Joule) >60
 • Επιμήκυνση (L=5d) (%) – (>22 Θερμοκρασία (°C) (0) Charpy-v (Joule) >50
 • Αντοχή σε κρούση Charpyv (+20°C) (Joule) – (>60 Θερμοκρασία (°C) -20 Charpy-v (Joule) >25

Ρεύμα  συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) – Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα:

 • Ø 2,0/300 – (70-90 – αμπέρ
 • Ø2,5/350) – (90-120 – αμπέρ
 • Ø 3,25/450) – (130-160 – αμπέρ
 • Ø 4,0/450) – (180-220 – αμπέρ
 • Ø5,0/450) – (270-320 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια: