Ηλεκτρόδιο Fincord-M – Ρουτιλίου Μέσης Επένδυσης

Fincord-M Τύπος ρουτιλίου  μέσης επένδυσης – Ηλεκτρόδιο πολύ εύκολης χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC), με εξαιρετική συμπεριφορά στη συγκόλληση.

Διεθνείς   Προδιαγραφές:

 • DIN 1913) – (Ε 43 21 R 3
 • AWS: SPA-5.1) – (Ε 601 3
 • ISO 2560 ) – (Ε 432 R 22

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων για συνεχείς ραφές το (FINCORD-M) μπορεί να κρατιέται σε επαφή με το αντικείμενο χωρίς κίνδυνο κυρτότητας τoυ κορδονιού. Αυτόματη έναυση και επανέναυση ελάχιστο πιτσίλισμα στρωτή εμφάνιση ραφής.

Υλικά Εφαρμογών:

 • Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 37, St 44, St  52-3
 • Ελάσματα λεβήτων Η Ι, Η II
 • Χάλυβες σωλήνων St 35, St 35.4, St 35-8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4
 • Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β
 • Χυτοχάλυβες GS 38, GS 45
 • Λεπτά ελάσματα κατά DIN 1623 p.1

Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές:

 • C) – (0,08
 • Mn) – (0,50
 • Si) – (0,35
 • S) – (<0,02
 • Ρ) – (<0,02

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (450-550
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>360
 • Επιμήκυνση  (L = 5d) (%) – (>22
 • Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>60

Ρεύμα συγκόλλησης  (τύπος και αμπέρ) – Εναλλασσόμενο και συνεχές με ( – ) στη λαβίδα:

 • Ø2,0/300) – (50-60 – αμπέρ
 • Ø2,5/350) – (60-90 – αμπέρ
 • Ø 3,25/350) – (90-140 – αμπέρ
 • Ø4,0/350) – (120-180 – αμπέρ
 • Ø5,0/350) – (160-230 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατός ουρανός: