Ηλεκτρόδιο Leucord-B – Τύπος οξέος Ρουτιλίου

Leucord-B Τύπος Οξέος-Ρουτιλίου Μέσης Επένδυσης  – Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης με απαλό τόξο και εύκολη συγκόλληση λεπτών ελασμάτων.

Διεθνείς   Προδιαγραφές:

 • DIN 1913)­­­ – (E 43 22 Α2
 • AWS: SFA-5.1) – (Ε 6013
 • ISO 2560) – (Ε 43 2 Α 15

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά:

Ηλετρόδιο μέσης επένδυσης τύπου οξέος-ρουτιλίου για γενική χρήση σε όλες τις ελαφρές κατασκευές. Εύκολη  έναυση, σταθερό και απαλό τόξο, εύκολη απομάκρυνση της κρούστας, κορδόνι καθαρό και λίγο κοίλο. Επίσης κατάλληλο για λεπτά ελάσματα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η προσαρμογή των ελασμάτων δεν είναι καλή.

Υλικά  Εφαρμογών:

 • Μη κραματούχοι χάλυβες κατασκευών St 33, St  37, St 44, St52-3
 • Χάλυβες σωλήνων St 35, St 35.4, St 35.8, St 45, St 45,4, St 45.8
 • Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β, C.
 • Xυτοχάλυβες GS-38, GS-45.
 • Λεπτά ελάσματα κατά DIN 1623 Bl. 1

Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

 • C) – (0,08
 • Mn) – (0,50
 • Si) – (0,30
 • S) – (<0,03
 • Ρ) – (<0,02

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (450-550)
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>380)
 • Επιμήκυνση (L = 5d) (%) – (>22)
 • Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>60)

Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και  αμπέρ – Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα:

 • Ø2,0/300) – (50-60 – αμπέρ
 • Ø2,5/350) – (60-90 – αμπέρ
 • Ø3,25/350) – (90-140 – αμπέρ
 • Ø4,0/350) – (120-180 – αμπέρ
 • Ø5,0/350) – (160-230 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης Όλες εκτός κατεβατού: