Ηλεκτρόδιο Overcord-S – Τύπος Ρουτιλίου

Overcord-S Τύπος Ρουτιλίου με Παχειά Επένδυση – Ηλεκτρόδιο εύκολης χρήσης σε (AC/DC). Ιδανικά για μικρές κολλήσεις και  μεταλλικές κατασκευές από λεπτά ελάσματα.

Διεθνείς  Προδιαγραφές:

 • DIN 1913) – (Ε 51 22 RR 6
 • AWS: SFA-5.1 – (Ε 6013
 • ISO 2560) – (Ε 512 RR22

Εφαρμογές και χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρόδιο παχειάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και  χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών κλπ καλή εμφάνιση ραφών χωρίς πιτσίλισμα, αυτόματη έναυση κι επανέναυση εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

Υλικά  Εφαρμογών

 • Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 37, St 44, St  52-3
 • Ελάσματα λεβήτων H I, H II
 • Χάλυβες σωλήνων St 35, St 35.4, St 35.8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4
 • Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β,  D Χυτοχάλυβες GS 38, GS 45, GS 52

Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές

 • C) – (0,08
 • Mn) – (0,60
 • Si) – (0,45
 • S) – (<0,02
 • Ρ) – (<0,02

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (N/mm2) – (510-610
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (N/mm2) – (>380 Θερμοκρασία (°C) +20 Charpy-v (Joule) >60
 • Επιμήκυνση (L=5d) (%) – (>22 380 Θερμοκρασία (°C) 0 Charpy-v (Joule) >50
 • Αντοχή σε κρούση Charpyv (+20°C) (Joule) >80 380 Θερμοκρασία (°C) -20 Charpy-v (Joule) >25

Ρεύμα συγκόλλησης  (τύπος και αμπέρ) – Εναλλασσόμενο και συνεχές με (+) ή ( – ) στη λαβίδα:

 • Ø2,0/300) – (50-70
 • Ø2,5/350) – (70-100
 • Ø 3,25/450) – (100-140
 • Ø4,0/450) – (140-190
 • Ø5,0/450) – (190-240

Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός: