Ηλεκτρόδιο Rex – Τύπου Ρουτιλίου-Κυτταρίνης Μέσης Επένδυσης.

Rex – Τύπου ρουτιλίου-κυτταρίνης μέσης επένδυσης. Ηλεκτρόδιο χαμηλής θερμοκρασίας συγκόλλησης, με καλό κατεβατό.

 • AWS: SFA-5.1 : Ε 6012/6013
 • DIN: 1913 : Ε 4322 R(C)3
 • EN: 499 : E 38 0 RC 11
 • ISO: 2560 : E 43 2 R 12

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρόδιο τύπου ρουτιλίου-κυτταρρίνης για εφαρμογές σε κοντέινερς και πιεστικά. Χαμηλής θερμοκρασίας συγκόλλησης και για αυτό κατάλληλο για συναρμολογήσεις λεπτών ελασμάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για εξωτερικές γωνιακές ραφές και κορδόνια στο κατεβατό.

Υλικά Εφαρμογών

 • Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 33, St 37, St 44, St 52-3.
 • Ελάσματα λεβήτων Η Ι, Η II.
 • Χάλυβες σωλήνων St 35, St 35.4, St 35.8, St 45, St 45.4, St 45.8, St 52, St 52.4.
 • Ναυπηγικοί χάλυβες Α, Β, D.
 • Χυτοχάλυβες GS-38, GS-45, GS-52.

Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

 • C) – (0,08
 • Μn) – (0,50
 • Si) – (0,30
 • S) – (<0,02
 • P) – (<0,02

Μηχανικές ιδιότητες καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (450-550
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>360
 • Επιμήκυνση (L = 5d) (%) – (>22
 • Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>60

Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) : Εναλλασσόμενο και συνεχές με (-) στη λαβίδα

 • Ø2,5/350) – (55-85 – αμπέρ
 • Ø3,25/350) – (90-140 – αμπέρ
 • Ø4,0/350) – (130-180 – αμπέρ
 • Ø5,0/350) – (180-230 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης : Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός και κατεβατό.