Ηλεκτρόδιο Zelcord Mo – Τύπου Κυτταρίνης Μέσης Επένδυσης

Zelcord Mo – Τύπου κυτταρίνης μέσης επένδυσης. Ηλεκτρόδιο κυτταρίνης με υψηλή αντοχή, κατάλληλο για κατεβατό σε δίκτυα μολυβδενιούχων σωληνώσεων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου κυτταρίνης για κολλήσεις κατεβατού σε σωληνώσεις και κατασκευές δεξαμενών. Κατάλληλο για συγκολλήσεις ριζών και γεμίσματα σε κατασκευές σωληνώσεων. Η ισχύς του τόξου είναι τέτοια ώστε Ι-σύνδεσμοι σε ελάσματα μέχρι 8 mm πάχος μπορούν να συγκολληθούν στο κατεβατό χωρίς δυσκολία. Απόδοση περίπου 90%

Υλικά Εφαρμογών:

 • Μη κεκραμμένοι χάλυβες κατασκευών St 37, St 44, St 52.3.
 • Ελάσματα λεβήτων Η II.
 • Χάλυβες σωλήνων St 45, St 45.4, St 45.8, St Ε 21 0,7 (St 34.7), St Ε 240,7 (St 38.7), St Ε 290,7 (St 43.7) St Ε 320,7 (St 47.7), St Ε 380,7 (St 53.7), St Ε 41 5.7 (St 60.7).
 • Χάλυβες κατά API-norm X42, X46, X52, X60.

Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές)

 • C)  – (0,10
 • Μn)  – (0,40
 • Si)  – (<0,15
 • Mo) – (0,50
 • S) – (0,02
 • P) – (0,02

Μηχανικές ιδιότητες  καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>500-600
 • Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) – (>400
 • Επιμήκυνση (L = 5d) (%) – (>22
 • Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) – (>80

Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) και συνεχές με (+) στη λαβίδα:

 • Ø3,25/350) – (80-120 – αμπέρ
 • Ø 4,0/350) – (110-140 – αμπέρ
 • Ø5,0/350) – (140-200 – αμπέρ

Θέσεις συγκόλλησης : Kατεβατό.