Κανόνες Ασφαλείας Ηλεκτροσυγκολλητή

Κανόνες Ασφαλείας.

Διατηρείστε τις μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης σε καλή κατάσταση προσοχή ιδιαίτερα σε τσιμπίδες και καλώδια, ειδικά σε ότι αφορά τη μόνωση τους, ο συγκολλητής να φέρει πάντοτε γάντια και ειδικά παπούτσια µε λάστιχα. Να χρησιμοποιείτε συνεχές ρεύμα (όπου είναι εφικτό) ειδικά όταν εργάζεστε σε κλειστούς χώρους, κάθε συγκόλληση έχει το δικό της σώμα επιστροφής. (Καλό σφίξιμο)

Μην χρησιμοποιείτε για σώμα επιστροφής σωληνώσεις ή μεταλλικά μέρη κτιρίων, αλλά τοποθετούμεµε σωστά την τσιμπίδα επιστροφής στο εξάρτημα που συγκολλούμε. Όταν διακόπτουμε την εργασία να μην αφήνουμε τη λαβίδα του ηλεκτροδίου πάνω σε μεταλλική επιφάνεια (αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς), να γειώνουμε το προς συγκόλληση αντικείμενο, να ελέγχουµε την μόνωση των εργαλείων, Να ελέγχουµε για ύπαρξη υγρασίας πάνω στο εργαλείο (διαβρώσεις, νερό κλπ)

Μέσα ατομικής προστασίας περιλαμβάνουν:

 • Μάσκες κατασκευασμένες από πολυεστερικό υλικό ενισχυμένο στη θερμότητα
 • Γυαλιά µε ελαστικό σκελετό
 • Πόδια δερμάτινη
 • Γάντια
 • Γκέτες δερμάτινες

Κίνδυνοι από ακτινοβολία:

Για την πραγματοποίηση ηλεκτροσυγκολλήσεων απαιτείται ηλεκτρικό τόξο το οποίο όµως παράγει μεγάλο φάσμα ακτινοβολίας βλαπτικό για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται:

 • Ορατή ακτινοβολία
 • Υπεριώδης ακτινοβολία (αόρατη)Υπέρυθρη ακτινοβολία

Υπεριώδης Ακτινοβολία τι είναι?

Είναι η πιο επικίνδυνη γιατί προσβάλλει το βλεννογόνο υµένα του ματιού που ονομάζεται (επιπεφυκώς) προκαλώντας επιπεφυκίτιδα. Χαρακτηριστικό της πάθησης αυτής είναι ότι δυσκολεύει την όραση δημιουργεί έναν τρομερό (βελονιστικό) πόνο και δημιουργεί δάκρυα αλλά συγχρόνως προειδοποιεί για τον κίνδυνο που υπάρχει επίσης προσβάλλει τους ιστούς του δέρματος δηλαδή καίει το δέρμα όπως η ηλίαση αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η προστασία του συγκολλητή επιτυγχάνεται µε χρήση Μ.Α.Π. (μάσκα και γάντια) ενώ συνιστάται και ποδιά εργασίας, ώστε να µη μένουν ακάλυπτα σημεία του κορμιού. Σημειώνεται, ότι η προσβολή του δέρματος μπορεί να γίνει και έμμεσα από τις γύρω μεταλλικές επιφάνειες ιδιαίτερα αν πρόκειται για αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα και άλλα γυαλιστερά μέταλλα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει η έμμεση προσβολή από υπεριώδη ακτινοβολία στο δέρμα.

Καλές πρακτικές:

 • Διατήρηση σκοτεινών επιφανειών στον περιβάλλοντα χώρο επιλογή βαμμένων µε απορροφητικές μπογιές επιφανειών
 • Διακοπή απασχόλησης σε περίπτωση παρακολούθησης θεραπευτικής αγωγής µε υγρά φάρμακα

Ορατή Ακτινοβολία:

Αυτή απλώς προκαλεί «θάμπωµα» στα µάτια, ειδικά σε υψηλές έντασης συγκολλήσεων και αποτελεί µόνο το 25% της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Μπορούμε να προστατευθούμε ικανοποιητικά µε χρήση ειδικών γυαλιών. Υπέρυθρη Ακτινοβολίαύ μετάλλου της συγκόλλησης και περιέχει μεγάλη θερμική ενέργεια. Προσβάλλει κυρίως τον αμφιβληστροειδή χιτώνα και εκτεταμένη προσβολή μπορεί να δημιουργήσει καταρράκτη. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα που συναντάται στις συγκολλήσεις δεν είναι τόσο υψηλά, ώστε να προκαλέσουν ανησυχία. Παρ’όλα αυτά στα βιομηχανικά γυαλιά προστασίας έχει ληφθεί σχετική μέριμνα.

Κίνδυνοι που ενέχονται από εγκαύματα:

Η προστασία αυτή συνίσταται στην ποδιά και Εκπέμπεται κυρίως από το λουτρό του ρευστό στα γάντια του συγκολλητή τα οποία συνήθως είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό δέρματος και αμιάντου. Σε περιπτώσεις συγκόλλησης τύπου (TIG) ο τύπος της ποδιάς που χρησιμοποιείται είναι πολύ πιο ελαφρύς από τους αντίστοιχους των ποδιών για συγκολλήσεις τύπου (MIG – MAG)

Κίνδυνοι από αναθυμιάσεις:

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτροσυγκόλλησης έχουμε δημιουργία αναθυμιάσεων οι οποίες υψώνονται µε κωνική μορφή από το σημείο της ηλεκτροσυγκόλλησης προς το πρόσωπο (αναπνευστικό σύστημα) του ηλεκτροσυγκολλητή.

Η ένταση και το περιεχόμενό τους εξαρτάται από:

 1. Τεχνική ηλεκτροσυγκόλλησης
 2. Την ένταση & πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος
 3. Το είδος (προδιαγραφή) του μετάλλου βάσης, το προστατευτικό βάψιμο ή επιμετάλλωση που πιθανόν υπάρχει πάνω του ή ακόμα και τυχόν ακαθαρσίες
 4. Τη μέθοδο αερισμού του χώρου
 5. Τη διαμόρφωση της θέσης εργασίας.

Αντιμετώπιση αναθυμιάσεων:

Για την αντιμετώπιση  των αναθυμιάσεων μπορούμε µε να χρησιμοποιήσουμε συστήματα γενικού αερισμού καθώς και εξειδικευμένα συστήματα τοπικού αερισμού.