Μάσκες Συγκόλλησης

Η προστασία του συγκολλητή είναι απαραίτητη καθώς η συγκόλληση περιλαμβάνει διάφορους ορατούς κινδύνους, αλλά και μη ορατούς. Είναι πολύ εύκολο να προστατεύσετε τον εαυτό σας, εφόσον γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί.

Πάνω σε αυτό όμως θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο.

Οι μάσκες συγκόλλησης είναι απαραίτητες για την προστασία, και χωρίς αυτές δεν μπορούμε να εργαστούμε. Αναρωτήθηκε κάνεις όμως από τι αποτελούνται και πως δουλεύουν? Θα σας δώσω λοιπόν, μερικές χρήσιμες πληροφορίες και συγκεκριμένα  για τις ”Αυτόματες μάσκες” οι οποίες αποτελούνται από το κράνος και το αυτόματο φίλτρο σκίασης. Αναλυτικότερα:

ADF – Automatic Darkening Filter (Αυτόματο φίλτρο σκίασης)

Το ADF σκιάζει αυτόματα όταν το τόξο ξεκινάει και συνύθος αποτελείτε από τα παρακάτω εξαρτίματα.

LCD – οθόνη υγρών κρυστάλλων[/vc_column_text]

Μεταξύ άλλων περιέχουν υγρούς κρυστάλλους που επιτρέπουν την αυτόματη σκίαση του φίλτρου. Η διάταξη των υγρών ελέγχεται από ηλεκτρικούς παλμούς και διαφορετικές ρυθμίσεις επιτρέπουν στους υγρούς κρυστάλλους να ανταποκρίνονται διαφορετικά στην ένταση του φωτός.

  • Φίλτρο ακτινοβολιών UV / IR

Ένα φίλτρο χρησιμοποιείται για να φιλτράρει οπτικό φάσμα  ακτινοβολιών IR και UV. Το φίτρο προσφέρει μόνιμη προστασία καθώς είναι μόνιμα τοποθετιμένο στο ADF.

  • Αισθητήρες

Κατα τη διμηουργία του ηλεκτρικού τόξου, Αισθητήρες οι οποίοι το ανηχνεύουν, ενεργοποιούν την οθόνη υγρών κρυστάλλων για σκίαση.

  • Μπαταρίες και Ηλιακά κύτταρα

Για τη λειτουργία του ADF, απετείτε ενέργεια την οποία πέρνει από μια μπαταρία. Κάποιες μάσκες χρησιμοποιούν Ηλιακά κύτταρα τα οποία παράγουν ενέργεια μέσω του τόξου συγκόλλησης και τροφοδοτεί το ADF κατα τη διάρκεια της συγκόλλησης.

  • Εμπρόσθιο διαφανές κάλυμμα

Ένα διαφανές κάλυμμα τοποθετείται μπροστά από το φίλτρο σκίασης για την προστασία του ADF. Το κάλυμμα αυτο φθήρετε απο κάυτρες και κακή χρήση του συγκολλητή. Η αντικατάσταση του είναι έυκολη και το κόστος του πολύ μικρό.

  • Εσωτερικό διαφανές κάλυμμα

Τέλος, άλλο ένα μέτρο προστασίας του ADF είναι το εσωτερικό διαφανές κάλυμμα. Προστατεύει το ADF στο εσωτερικό του κράνους από σκόνες και κακή χρήση του συγκολλητη. Αντικαθιστάται εύκολα και με μικρό κόστος.