Μέτρα Ασφαλείας από Φιάλες Οξυγόνου και Ασετυλίνης

Γενικά μέτρα ασφαλείας ελέγχουμε για πιθανή διαρροή αερίων τη συσκευή οξυγόνου-ασετυλίνης ο έλεγχος γίνεται με σαπουνόνερο και ποτέ με φλόγα σπίρτου ή κεριού και σε καμία κοχλιοσύνδεση της συσκευής δεν τοποθετούμε γράσο ή άλλα λιπαντικά, διότι το οξυγόνο με την πίεση που εξέρχεται από τη φιάλη, όταν έρθει σε επαφή με αυτά τα κάνει να αναφλέγονται.

Απομακρύνουμε από το χώρο εργασίας όλα τα εύφλεκτα υλικά αν αυτό είναι αδύνατον, τα σκεπάζουμε με φύλλα λαμαρίνας, τσίγκου ή αμίαντου. Επίσης επιβάλλεται να υπάρχει πάντα έτοιμος προς χρήση ο κατάλληλος πυροσβεστήρας (ανθρακικού οξέος) Κατά τη συγκόλληση ή οξυγονοκοπή υλικών τα οποία είναι γαλβανισμένα ή χρωματισμένα, αναδύονται αέρια επικίνδυνα για την υγεία μας, γι’ αυτό ο χώρος εργασίας πρέπει να αερίζεται επαρκώς.

Επομένως Μεγάλη Προσοχή

Για τη μεταφορά των φιαλών χρησιμοποιούμε ειδικό καροτσάκι (φορείο) και απαγορεύεται να τις κυλάμε πρέπει να αποφεύγονται οι απότομες μετακινήσεις των φιαλών διότι, εάν πέσουν μπορεί να προκληθεί αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό τους και πιθανή έκρηξη, δεν τοποθετούμε ποτέ τις φιάλες αερίων στον ήλιο ή κοντά σε θερμαντικά σώματα, διότι αυξάνεται η πίεση τους και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Οι φιάλες πρέπει να τοποθετούνται όρθιες ή με μικρή κλίση η σταθεροποίηση τους γίνεται με αλυσίδες ή κολάρα, όταν διαπιστωθεί διαρροή αερίων από τις φιάλες, πρέπει να αερίσουμε το χώρο εργασίας επαρκώς και να επιδιορθώσουμε τη βλάβη.

Μανομετρικοί Εκτονωτές

Πριν τους τοποθετήσουμε, αφαιρούμε τις σκόνες ή τις ακαθαρσίες από τις έδρες σύνδεσης για τη στεγανοποίηση της σύνδεσης χρησιμοποιούμε ροδέλες από μολύβι ή δέρμα, αν κάποιος μανοεκτονωτής δε βιδώνει εύκολα, αυτό σημαίνει ή ότι δεν είναι ο κατάλληλος ή ότι οι σπείρες του έχουν καταστραφεί.

Ελαστικοί Σωλήνες Αερίων

Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς ελαστικούς σωλήνες που αντέχουν υψηλές πιέσεις όπως στην εικόνα πιο πάνω και προστατεύουμε επίσης από την επαφή τους με καυτά μέταλλα, σπινθήρες, κοφτερές επιφάνειας κ.α.

Καυστήρας

Καθαρίζουμε πάντα τα ακροφύσια πριν τη χρήση τους σε περίπτωση φλογοεπιστροφής ενεργούμε με ψυχραιμία κλείνουμε πρώτα τη βαλβίδα στο κλείστρο της ασετυλίνης και αμέσως μετά, τη βαλβίδα του οξυγόνου. Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν τη φλογοεπιστροφή εμφανίζονται όταν τα ακροφύσια είναι ξεχειλωμένα ή διαβρωμένα η όταν υπερθερμαίνονται, επειδή τα πλησιάζουμε πολύ κοντά στο προς συγκόλληση υλικό.