Μεταλλικές Δεξαμενές και Συγκόλληση

Η δεξαμενή πετρελαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας εγκατάστασης.

Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται σήμερα στις εγκαταστάσεις, είναι δύο ειδών:  πλαστικές (κυρίως για αποθήκευση μικρής ποσότητας καυσίμων σε ατομικές και μικρές εγκαταστάσεις θέρμανσης) και οι μεταλλικές (χαλύβδινες) δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση όποιασδήποτε ποσότητας πετρελαίου.

Γενικά επιτρέπεται η κατασκευή δεξαμενών για αποθήκευση καυσίμων και από μπετόν, αρκεί να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας (DIN 1045,4225,4227).

Η τήρηση των κανονισμών αυτών απαιτεί την εσωτερική επένδυση της δεξαμενής με στεγανοποιητικά υλικά που δεν αντιδρούν και δεν αλλοιώνονται από το πετρέλαιο και το συνολικό κόστος εκσκαφής, σκυροδέτησης και στεγανοποίησης είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με την χρησιμοποίηση πλαστικών ή μεταλλικών δεξαμενών, και για τον λόγο αυτόν η κατασκευή δεξαμενών από σκυρόδεμα είναι ιδιαίτερα σπάνια.

Πλαστικές Δεξαμενές

Οι πλαστικές δεξαμενές, χρησιμοποιούνται τόσο για την αποθήκευση νερού σε κατοικίες, αγροτικές περιοχές κ.λ.π. όσο και για την αποθήκευση πετρελαίου κυρίως όπως είπαμε σε μικρές και ατομικές εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Στα πλεονεκτήματα των πλαστικών δεξαμενών θα πρέπει να προσμετρήσουμε την εύκολη μεταφορά τους λόγω του χαμηλού βάρους και την αντοχή τους στην οξείδωση σε σχέση με τις μεταλλλικές δεξαμενές που σκουριάζουν όταν δεν κατασκευαστούν σωστά ή όταν εγκαθίστανται σε επιθετικό περιβάλλον (ύπαιθρο, παραθαλάσιες περιοχές κ.λ.π.)

Τα μειονεκτήματα των πλαστικών δεξαμενών είναι η ευαισθησία τους στην ηλιακή ακτινοβολία, τα κτυπήματα και την υψηλή θερμοκρασία, καθώς και η αδυναμία γείωσης τους για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού.

Ενα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα των πλαστικών δεξαμενών είναι η καταπόνηση τους σε υπερπιέσεις / υποπιέσεις κατά το γέμισμα και το άδειασμα της δεξαμενής, γι αυτό καλό είναι πάντα εκτός από την παροχή λήψης (απομάστευσης) να ανοίγουμε ακόμη μια παροχή στο υψηλότερο σημείο που να επικοινωνεί με τον εξωτερικό αέρα ώστε να εξισορροπούνται οι πιέσεις μέσα και έξω από τη δεξαμενή.

Αν και οι δεξαμενές μαύρου χρώματος θεωρούνται κατάλληλες για τοποθέτηση στο ύπαιθρο και σε άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, καλό είναι ακόμη και αυτές να τις εγκαθιστούμε σε στεγασμένους χώρους για να τις προστατεύσουμε από την ηλιακή ακτινοβολία.  Η παραπάνω συμβουλή ισχύει ιδιαίτερα όταν στην δεξαμενή αποθηκεύουμε πετρέλαιο.

Προδιαγραφές κατασκευής

Προδιαγραφές για τις πλαστικές δεξαμενές δεν υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αγορά τους και να εμπιστευόμαστε σοβαρές και επώνυμες εταιρείες κατασκευής.

Ο βασικότερος παράγοντας που μπορούμε να ελέγξουμε είναι το πάχος του υλικού της δεξαμενής, κυρίως στον πυθμένα της. Αλλα σημεία που πρέπει να προσέχονται είναι η ποιότητα της συγκόλλησης των τμημάτων της δεξαμενής, καθώς και η στεγανότητα της παροχής λήψης στον πυθμενα.

Στην αγορά υπάρχουν πλαστικές δεξαμενές οριζόντιες και κάθετες, ορθογώνιες ή κυλινδρικές σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής κάθε εταιρείας. Η χωρητικότητά τους ξεκινά από τα 250 λίτρα και φθάνει μέχρι τα 4.000 λίτρα.

Μεταλλικές δεξαμενές

Οι χαλύβδινες (σιδερένιες) δεξαμενές συνήθως κατασκευάζονται μέσα στον χώρο του λεβητοστασίου με συγκόλληση φύλλων λαμαρίνας, ειδικά όταν η χωρητικότητα τους είναι μεγαλύτερη από 1000lt.

Σε μεγάλες βιομηχανικές εφαρμογές όπου η χωρητικότητα μπορεί να υπερβαίνει και τα 20.000lt, οι δεξαμενές κατασκευάζονται συνήθως σε χώρους κατασεκυής και μεταφέρονται στον τόπο εγκατάστασης έτοιμες.

Πάχος λαμαρίνας

Το πάχος της λαμαρίνας που θα κατασκευαστεί μια δεξαμενή, εξαρτάται από το ύψος της δεξαμενής και αποτελεί αντικείμενο μελέτης από μηχανολόγο μηχανικό. O υπολογισμός του πάχους, ο τρόπος συγκόλλησης και οι διαστάσεις ανθρωποθυρίδας και λήψεων ορίζονται από κανονσιμούς και πρότυπα που διέπουν την κατασκευή των δεξαμενών.

Για μικρότερες δεξαμενές, ένας σχετικά ασφαλής κανόνας είναι ότι η κατασκευή της δεξαμενής μπορεί να γίνει με λαμαρίνα πάχους 3mm για ύψη μέχρι 2m, και με λαμαρίνα πάχους 4mm για ύψη μέχρι 3m.  Για μεγαλύτερα ύψη, θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί μελέτη μηχανολόγου.

Τα πάχη αυτά κρίνονται επαρκή υπό την προϋπόθεση ότι η δεξαμενή θα φέρει εσωτερικά της κατάλληλες ενισχύσεις από σιδηρογωνία συγκολλημένη στα τοιχώματα της δεξαμενής.

Διαστάσεις μεταλλικών δεξαμενών.

Οι τυποποιημένες διαστάσεις των φύλλων λαμαρίνας από τα οποία κατασκευάζονται οι μεταλλικές δεξαμενές είναι:

 • 2.0m x 1.0m,
 • 2.5m x 1.25m 
 • 3.0m x 1.5m

Για να κατασκευαστεί οικονομικά μια μεταλλική δεξαμενή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν αυτές οι τυποποιημένες διαστάσεις φύλλων, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη φύρα.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαστάσεις, μπορούμε να κατασκευάσουμε:

 • Δεξαμενή 1ton (1x1x1) με 3 φύλλα 2.0m x 1.0m κομμένα στη μέση
 • Δεξαμενή 2ton (2x1x1) με 5 φύλλα 2.0m x 1.0m
 • Δεξαμενή 3.9ton (2.5×1.25×1.25) με 5 φύλλα 2.5m x 1.25m
 • Δεξαμενή 6.75ton (3×1.5×1.5) με 5 φύλλα 3.0m x 1.5m

Σωλήνας παροχής πετρελαίου

Ο σωλήνας πλήρωσης μιας δεξαμενής πετρελαίου χρησιμεύει για την πλήρωση της δεξαμενής και πρέπει:

 • Να είναι διαμέτρου τουλάχιστον 1 1/4 ιντζών.
 • Να καταλήγει έξω στο πεζοδρόμιο.
 • Να έχει σταθερή καθοδική κλίση προς την δεξαμενή.
 • Να καταλήγει σε βάνα και συστολή με αρσενικό (εξωτερικό) σπείρωμα 2 1/2 ιντσών, για την σύνδεσή της με το βυτιοφόρο και να προφυλάσσεται με τάπα.  Αν η παροχή «βγαίνει» κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, πρέπει να καταλήγει σε στεγανό φρεάτιο με μεταλλικό καπάκι και πρέπει να κλειδώνει.
 • Να εισχωρεί μέσα στην δεξαμενή 50cm.
 • Να είναι μεταλλικός και να προστατεύεται από την σκουριά.

Σωλήνας εξαερισμού

Ο σωλήνας εξαερισμού χρησιμεύει για να απομακρύνονται οι ατμοί του πετρελαίου στον εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια πλήρωσης της δεξαμενής να αερίζεται η δεξαμενή για την καλύτερη τροφοδοσία του καυστήρα και πρέπει:

 • Να έχει διάμετρο τουλάχιστον 1 1/2 ίντσες
 • Να ξεκινάει από το πάνω μέρος της δεξαμενής και να καταλήγει σε στεγανό χώρο, σε σημείο όμως, που να μην ενοχλούν οι αναθυμιάσεις του πετρελαίου.
 • Στο στόμιο εξόδου να υπάρχουν δύο καμπύλες για να παρεμποδίζεται η είσοδος νερού και σκουπιδιών στην απόληξη της
 • Το στόμιο εξόδου να βρίσκεται 2,5 μέτρα πάνω από το έδαφος και οπωσδήποτε 50cm πάνω από το στόμιο του σωλήνα παροχής πετρελαίου.
 • Να είναι μεταλλικός και να προστατεύεται από την σκουριά.

Σωλήνας τροφοδότησης καυσίμου

Ο σωλήνας αυτός, χρησιμεύει για την παροχή πετρελαίου από την δεξαμενή προς τον καυστήρα και πρέπει:

 • Να ξεκινά λίγο ψηλότερα από τον πυθμένα της δεξαμενής για να μην μεταφέρονται τα κατάλοιπα στον πυθμένα της δεξαμενής προς τον καυστήρα
 • Να διαθέτει βάνα αμέσως μετά την έξοδο από τη δεξαμενή πετρελαίου
 • Να είναι χαλύβδινος ή χάλκινος όχι γαλβανισμένος .
 • Να είναι διατομής τουλάχιστον 3/8 της ίντσας και μέχρι 1/2″ ανάλογα με την παροχή του καυστήρα.
 • Να είναι ορατός για να ελέγχονται τυχόν διαρροές

Ανθρωποθυρίδα