Οξυγόνο Ασετυλίνη και Αποθήκευση Αερίων

Τα αέρια καύσης (οξυγόνο και ασετυλίνη) αποθηκεύονται και φυλάσσονται υπό πίεση σε ξεχωριστές φιάλες από χάλυβα όπως:

Οξυγόνο:

Το οξυγόνο λαμβάνεται μετά από θέρμανση υγροποιημένου αέρα αρχικά λαμβάνεται το άζωτο και κατόπιν το καθαρό οξυγόνο στους 183 ο C , το οποίο αποθηκεύεται σε σιδερένιες φιάλες υπό πίεση 150 ατμοσφαιρών (at). Αυτές οι φιάλες έχουν χωρητικότητα συνήθως 40 λίτρα (lit) μία φιάλη των 40 lit υπό πίεση 150 at αποθηκεύει 40 x 150 =6000 lit ή 6 m3 αέριο οξυγόνο υπό κανονική πίεση, άλλος τρόπος παραγωγής οξυγόνου είναι με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης του νερού.

Ασετυλίνη:

Η ασετυλίνη είναι αέριο (C2H2) το οποίο παράγεται από το ανθρακασβέστιο (CaC2) όταν αυτό αντιδράσει με το νερό, επειδή το ανθρακασβέστιο αντιδρά εύκολα με το νερό, φυλάσσεται σε στεγανά δοχεία, η ασετυλίνη δεν είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε φιάλες με μεγάλη πίεση, διότι εκρήγνυται. Για αποφυγή αυτού του κινδύνου οι φιάλες μέσα στις οποίες αποθηκεύεται η ασετυλίνη περιέχουν ακετόνη και μία πορώδη μάζα αποτελούμενη από ελαφρόπετρα και ειδικά επεξεργασμένο ξυλάνθρακα.

Η ακετόνη έχει την ιδιότητα να διαλύει μεγάλες ποσότητες ασετυλίνης, περίπου 150 φορές μεγαλύτερη του όγκου της οι φιάλες γεμίζουν με ασετυλίνη υπό πίεση 15 at, μία φιάλη των 40 lit περιέχει 6000 lit ή 6 m3 ασετυλίνης, δηλαδή την ίδια ποσότητα που περιέχει μία φιάλη οξυγόνου, χωρητικότητας 40 lit υπό πίεση 150 at.

Ασετυλίνη:

Η ασετυλίνη είναι αέριο (C2H2) το οποίο παράγεται από το ανθρακασβέστιο (CaC2) όταν αυτό αντιδράσει με το νερό, επειδή το ανθρακασβέστιο αντιδρά εύκολα με το νερό, φυλάσσεται σε στεγανά δοχεία, η ασετυλίνη δεν είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε φιάλες με μεγάλη πίεση, διότι εκρήγνυται. Για αποφυγή αυτού του κινδύνου οι φιάλες μέσα στις οποίες αποθηκεύεται η ασετυλίνη περιέχουν ακετόνη και μία πορώδη μάζα αποτελούμενη από ελαφρόπετρα και ειδικά επεξεργασμένο ξυλάνθρακα.

Η ακετόνη έχει την ιδιότητα να διαλύει μεγάλες ποσότητες ασετυλίνης, περίπου 150 φορές μεγαλύτερη του όγκου της οι φιάλες γεμίζουν με ασετυλίνη υπό πίεση 15 at, μία φιάλη των 40 lit περιέχει 6000 lit ή 6 m3 ασετυλίνης, δηλαδή την ίδια ποσότητα που περιέχει μία φιάλη οξυγόνου, χωρητικότητας 40 lit υπό πίεση 150 at.