Προστασία από Kαύσιμα Yγρά και Aέρια 

Αν κάποιος εργαζόμενος έρθει σε επαφή με υγρά καύσιμα, διατρέχει τον κίνδυνο να ποτίσουν τα ρούχα του σε συνδυασμό με πηγές ανάφλεξης, τσιγάρα, εργασίες συγκόλλησης και κοπής, τα ρούχα μπορεί να πάρουν φωτιά ρούχα που πήραν φωτιά, οδήγησαν πολλές φορές σε θανατηφόρα ατυχήματα.

Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα συνθετικά ρούχα, επειδή λιώνουν και κολλάνε επάνω στο δέρμα.

Τα μέτρα πυρόσβεσης γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα, όταν τα άτομα που φλέγονται τρέχουν πανικόβλητα, δυναμώνοντας έτσι τη φωτιά η σωστή ενέργεια είναι, το άτομο να κυλήσει στο έδαφος, ώστε να σβήσει η φωτιά από τα ρούχα.

Αποτελεσματικότερη είναι η κάλυψη με ειδική πυροσβεστική κουβέρτα. Επειδή συνήθως δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμη, μπορούμε να σβήσουμε ρούχα που καίγονται, με σκόνη ή αφρό πυρόσβεσης.

Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι κατάλληλο για πυρόσβεση, επειδή έχει ασφυκτική δράση είναι ευνόητο ότι, στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικό ρόλο παίζει η ταχύτητα που θα γίνουν οι παραπάνω ενέργειες.

Για τον καθαρισμό με εύφλεκτα διαλυτικά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ μικρή ποσότητα, η οποία φυλάγεται σε μη εύφλεκτα δοχεία, με καπάκι που κλείνει με ασφάλεια.

Προστασία έναντι πυρκαγιάς:

Για την αποφυγή των κινδύνων πυρκαγιάς κατά τη συγκόλληση και κοπή, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:

Απομάκρυνση:

Ότι μπορεί να αρπάξει φωτιά, πρέπει να απομακρύνεται σε περίπτωση δημιουργίας ανοιγμάτων στα δάπεδα και τους τοίχους, τα εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται και από τους διπλανούς χώρους.

Κάλυψη:

Τα αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν, πρέπει να καλύπτονται π.χ. με κάλυμμα από ίνες γυαλιού, έτσι ώστε να μην τα φτάνουν οι φλόγες, οι σπινθήρες, τα καυτά αέρια ή η θερμότητα.

Στεγανοποίηση:

Όλα τα ανοίγματα, οι ρωγμές, οι σχισμές, τα περάσματα σωλήνων κλπ, πρέπει να καλύπτονται με ασφαλή τρόπο π.χ. με υαλοβάμβακα ή πηλό.

Φρουρά πυρκαγιάς:

Αν γίνεται συγκόλληση κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, πρέπει να τοποθετείται φρουρά πυρκαγιάς με πυροσβεστήρα, ακόμα και αν τα αντικείμενα είναι καλυμμένα.

Έλεγχος:

Μετά το τέλος της εργασίας, πρέπει να ελέγχεται ο γύρω χώρος για τυχόν σημεία εκκένωσης ή μικρές πυρoφωλιές, καθώς και υπερθέρμανση υλικών.