Συγκόλληση Σύρματος με Αδρανές Αέριο MIG-TIG

Η συγκόλληση με αδρανές προστατευτικό αέριο MIG και η συγκόλληση TIG Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων κραμάτων η επιλογή της μεθόδου είναι παρόμοια με εκείνη των άλλων κραμάτων.

Για αυτό χρησιμοποιούμε τη μέθοδο με αδρανές προστατευτικό αέριο MIG για υψηλή παραγωγικότητα και TIG για συγκόλληση με υψηλή ακρίβεια.

Η επιλογή του προστατευτικού αερίου για τη συγκόλληση αυτών των υλικών είναι απλή, μόνο τα αδρανή αέρια είναι κατάλληλα. Συνεπώς, τα πλέον κοινά μείγματα αερίων και για τη συγκόλληση με αδρανές προστατευτικό αέριο MIG και για τη συγκόλληση TIG για τα κράματα αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου είναι το καθαρό αργόν, το καθαρό ήλιον και μείγματα των δύο το τιτάνιο είναι επίσης πολύ ευαίσθητο στο οξυγόνο και στο άζωτο και μπορεί ακόμη να απαιτεί ειδικά προϊόντα χαμηλής πρόσμιξης, ειδικά για τις εφαρμογές υψηλής ποιότητας.

Οι μικρές προσθήκες, συνήθως λιγότερο από 0,05%, οξειδωτικών αερίων έχουν αποδειχθεί επωφελής για τα μείγματα αργού και ηλίου στη συγκόλληση αλουμινίου. Ωστόσο, αυτά είναι ειδικές εφαρμογές και απαιτούν αξιολόγηση σχεδιασμού συγκόλλησης για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους τα σωστά αέρια για κράματα αλουμινίου, χαλκού, και τιτανίου, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των κουκίδων, τόσο καλύτερη η απόδοση του αερίου.

Argon

Το αργό είναι κατάλληλο μόνο για συγκόλληση λεπτών ελασμάτων, καθώς δεν παράγει ένα ρευστό λουτρό συγκόλλησης όταν χρησιμοποιείται στη συγκόλληση με αδρανές προστατευτικό αέριο (MIG) μπορεί να δώσει κολλήσεις ψηλό καπάκι καθώς και ατελής τήξη και πόρους κατά τη συγκόλληση παχύτερων ελασμάτων. Εάν η ενίσχυση στο καπάκι είναι μεγάλη, αυτό μπορεί να αυξήσει τις τάσεις στην περιοχή συγκόλλησης και είναι απαραίτητο το τρόχισμα αυτό προσθέτει μια επίπλεον διεργασία αυξάνοντας το τελικό κόστος του τελικού προϊόντος.

Ατελής τήξη- διείσδυση:

Η ατελής τήξη και διείσδυση μπορούν επίσης να αυξήσουν τα επίπεδα σφαλμάτων, ειδικότερα καθώς το πάχος του υλικού αυξάνεται η εμφάνιση πόρων μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα με τη χρήση του αργού, καθώς προκαλείται από την ταχεία ψύξη του λουτρού της συγκόλλησης.

Όλα αυτά τα προβλήματα αυξάνουν το κόστος της επισκευής της συγκόλλησης ή  απορρίψης του κομματιού που κολλήθηκε κατά τη συγκόλληση σύρματος με αδρανές προστατευτικό αέριο MIG ή TIG σε χαλκό, συνήθως απαιτείται προθέρμανση και όσο το πάχος του υλικού αυξάνεται, τόσο αυξάνεται η απαιτούμενη θερμοκρασία προθέρμανσης και πάλι αυτή η πρόσθετη διαδικασία και ο χρόνος που απαιτείται για την προθέρμανση προσθέτουν κόστος στο κατασκευαζόμενο τελικό προϊόν.

VARIGON He30

Η προσθήκη 30% ηλίου στο αργόν βελτιώνει τη ρευστότητα του λουτρού συγκόλλησης, είτε το μείγμα χρησιμοποιείται για συγκόλληση με αδρανές προστατευτικό αέριο MIG, είτε για συγκόλληση TIG. Αυτό το μείγμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη συγκόλληση ελασμάτων μικρού έως μεσαίου πάχους, είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα.

Τα προφίλ της διείσδυσης βελτιώνονται σε σχέση με το καθαρό αργό, όπως και η ικανότητα γεφύρωσης κενών, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες τρυπημάτων. Η προσθήκη ηλίου βοηθά επίσης στη μείωση των επιπέδων των πόρων, μειώνοντας τα ποσοστά σφαλμάτων χαμηλώνοντας το τελικό κόστος παραγωγής και τα ποσοστά φύρας. Επίσης να σημειωθεί όσο αφορά στα περισσότερα πάχη χαλκού χρησιμοποιώντας αυτό το μείγμα μειώνεται το κόστος προθέρμανσης της συγκόλλησης εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

VARIGON He50

Η προσθήκη 50% ηλίου σε αργό παράγει ένα πιο ρευστό λουτρό συγκόλλησης από ότι με το VARIGON He30 και έτσι τείνει να χρησιμοποιείται σε πιο παχιά ελάσματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη MIG και για τη συγκόλληση TIG, είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα. Τα χαρακτηριστικά τήξης και διείσδυσης είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με το αργό και επιτυγχάνονται πολύ μικρότερα ποσοστά σφαλμάτων.

Το πλεονάζον υλικό στο καπάκι της συγκόλλησης είναι πολύ λιγότερο καθώς η κόλληση ρέει πολύ πιο εύκολα παρέχοντας πιο επίπεδο προφίλ συγκόλλησης οι ταχύτητες συγκόλλησης μπορούν επίσης να βελτιωθούν με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας κόλλησης, όλα τα χαρακτηριστικά βελτιώνουν την παραγωγικότητα ενώ μειώνουν το κόστος παραγωγής.

Η υψηλή διαθέσιμη ενέργεια σημαίνει ότι απαιτείται λίγη έως καθόλου προθέρμανση κατά τη συγκόλληση παχύτερων ελασμάτων αλουμινίου ή λεπτότερων ελασμάτων χαλκού σε μερικές περιπτώσεις η προετοιμασία της συγκόλλησης μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, αυτό επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση κόστους καθώς το κόστος κατασκευής της προετοιμασίας συγκόλλησης, το κόστος σύρματος και ο χρόνος εκ νέου συγκόλλησης της ένωσης μειώνονται ή εξαλείφονται.

VARIGON He70

Αυτό το μείγμα 70% ηλίου και αργού χρησιμοποιείται πιο συχνά για την αυτόματη συγκόλληση MIG και TIG. Παράγει πολύ ρευστό λουτρό συγκόλλησης με εξαίρετη τήξη και διείσδυση και είναι ιδανικό για τη συγκόλληση πολύ παχιών ελασμάτων αλουμινίου και χαλκού, το πιο ρευστό λουτρό συγκόλλησης επιτρέπει να επιτευχθεί σημαντική αύξηση της ταχύτητας συγκόλλησης σε σύγκριση με το αργό.

Τα χαρακτηριστικά τήξης και το προφίλ διείσδυσης είναι βελτιωμένα και αυτό μειώνει το επίπεδο σφαλμάτων ελαχιστοποιώντας τον αριθμό απορριπτόμενων υλικών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και απόδοση και μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος παραγωγής, μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν μικρότερες προετοιμασίες συγκόλλησης από ότι με το VARIGONHe50, παρέχοντας ένα πρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα κατά τη χρήση αυτού του προστατευτικού αερίου.