Συγκόλληση Ασημοκόλλησης

Η ασημοκόλληση είναι σκληρή κόλληση και πραγματοποιείται με συγκολλητικό υλικό που περιέχει άργυρο σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 8% και άλλα στοιχεία όπως χαλκό, ψευδάργυρο, κασσίτερο, κάδμιο και σε ειδικές περιπτώσεις νικέλιο και μαγγάνιο.

To σημείο τήξης του συγκολλητικού υλικού της ασημοκόλλησης επηρεάζεται άμεσα από την περιεκτικότητα σε άργυρο έτσι όσο το ποσοστό Ag είναι πιο μεγάλο τόσο το σημείο τήξης είναι πιο χαμηλό.

Για να πραγματοποιήσουμε μία σωστή και ανθεκτική κόλληση πρέπει, τα κομμάτια που θα κολλήσουμε, να είναι καθαρά και επιμελώς αποξειδωμένα. Σε κολλήσεις που καταπονούνται σε διάτμηση δημιουργούμε ένα θηλύκωμα ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αντοχή τους επίσης δεν πρέπει να έχουμε απότομες αλλαγές του πάχους των συγκολλούμενων κομματιών και πρέπει να εξασφαλίζουμε μια πολύ καλή εφαρμογή τους με μικρό και ομοιόμορφο διάκενο (0,03 έως 0,1 mm) για να διευκολύνεται η τριχοειδής σύνδεση πάνω στην οποία στηρίζεται η ασημοκόλληση.

Ασημοκόλληση σε διαμορφωμένα άκρα:

Τα αποξειδωτικά υλικά που χρησιμοποιούμε έχουν σαν βάση τον βόρακα που τον επαλείφουμε με πινέλο όταν είναι σε υγρή κατάσταση ή τον μεταφέρουμε με τη βέργα του συγκολλητικού υλικού την οποία θερμαίνουμε προηγουμένως μερικές φορές το ίδιο συγκολλητικό υλικό που είναι σε μορφή βέργας φέρει εσωτερικά ή εξωτερικά ενσωματωμένο το αποξειδωτικό υλικό.

Τo συγκολλητικό υλικό κυκλοφορεί στο εμπόριο σε μορφή σύρματος, ελάσματος ή σκόνης και επιλέγεται κάθε φορά η μορφή που είναι η πιο κατάλληλη σε κάθε περίπτωση τα μέσα θέρμανσης που χρησιμοποιούμε είναι ποικίλα και διαφορετικά, όπως καυστήρας οξυγονοασετυλίνης, ηλεκτρικός φούρνος, καμινέτο υγραερίου κλπ.

Το καμινέτο υγραερίου χρησιμοποιείται κυρίως για την κόλληση κομματιών μικρών διαστάσεων οι ραφές, σε αυτή την περίπτωση, αν πραγματοποιηθούν σωστά, δεν απαιτούν καμιά εργασία φινιρίσματος και παρουσιάζουν μια πολύ ομοιόμορφη εμφάνιση.

Η ασημοκόλληση χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση λεπτών κολλήσεων και ειδικότερα στην κατασκευή, φωτιστικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, στην αργυροχρυσοχοϊα, στην κατασκευή μικροαντικειμένων και στην κατασκευή κοσμημάτων, η περιεκτικότητα του συγκολλητικού υλικού, σε άργυρο στην κόλληση πολυτίμων μετάλλων είναι πολύ υψηλή και φθάνει σε ποσοστό 88°/ο, τo συγκολλητικό υλικό εναποτίθεται στο σημείο που δείχνει το βέλος και μεταφέρεται στα σημεία επαφής των σωλήνων με το φαινόμενο των (τριχοειδών αγγείων).

Ασημοκόλληση:

Με την ασημοκόλληση μπορούμε να πετύχουμε κολλήσεις σε πολύ διαφορετικά μέταλλα, πολλές φορές μάλιστα σε κομμάτια που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αυτογενή συγκόλληση, είναι προτιμότερη η ασημοκόλληση επειδή δίνει καλύτερες και ανθεκτικότερες συνδέσεις.

Μετά την πραγματοποίηση της κόλλησης καθαρίζουμε τα υπολείμματα του αποξειδωτικού υλικού με ζεστό νερό και ειδικά μετά την κόλληση ανοξείδωτου χάλυβα πραγματοποιούμε και θερμική κατεργασία αδρανοποίησης στην περιοχή της ραφής ώστε να αποκτήσει ο χάλυβας την ανάλογη αντοχή στη διάβρωση.

Ασημοκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα:

Κατά την ασημοκόλληση κομματιών από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι και η πιο συνήθης εφαρμογή έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυο κύριες δυσκολίες την παρουσία του άνθρακα που ελαττώνει την αντοχή της κόλλησης στη διάβρωση. Για να αποφύγουμε αυτό το μειονέκτημα, όταν βέβαια θέλουμε αυξημένη αντοχή διαλέγουμε χάλυβα με αρκετά μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Τέλος τη γρήγορη δημιουργία οξειδίων του χρωμίου που είναι πάντα δύσκολο να την αποφύγουμε. Για να ελαττώσουμε όσο είναι δυνατό τα σχηματιζόμενα οξείδια χρησιμοποιούμε συγκολλητικό υλικό με χαμηλό σημείο τήξης (600-650° C) και ειδική αλοιφή που ενεργοποιείται στους (580 έως 700° C).