Εξειδίκευση στο χώρο της συγκόλλησης και στην εκπαίδευση προσωπικού στις μεθόδους TiG-MiG-MaG-Stick και σε ρομποτικά συστήματα.

Επαγγελματική Εμπειρία

Ξεκίνησα ως συγκολλητής σε γερμανική εταιρεία και εκπαιδεύτηκα πάνω στις μεθόδους συγκόλλησης TiG-MiG-MaG-Stick και σε ρομποτικά συστήματα. Αναλυτικότερα με την πάροδο του χρόνου συνεργαζόμενος με εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχω πλέον την εμπειρία και την τεχνογνωσία όσο αφορά την εκπαίδευση προσωπικού, (τεχνικές συγκόλλησης), καθώς και την επίβλεψη οποιοδήποτε έργου.

Η γνώση και η εμπειρία μου έχει ως βασικό στόχο την ποιότητα στις συγκολλήσεις σε αγωγούς φυσικού αερίου όλων τον τύπων και διαμέτρων, βανοστάσια φυσικού αερίου, αλουμινίου, duplex, χρώμια, ανοξείδωτα, χαλκού, ειδικές κατασκευές, ειδικά κράματα στρατιωτικού υλικού, ρομποτικά συστήματα συγκόλλησης.

Για τα παραπάνω διαθέτω τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Επίσης εξειδίκευση στους ελέγχους (NDT) και χρήση διεισδυτικών υγρών, δοκιμών για αρκετούς τύπους μετάλλων και χάλυβα

Η μέθοδος των συγκολλήσεων αυτών που χρησιμοποιώ είναι όπως για αδρανή αέρια (MIG), ενεργό αέριο με τη μέθοδο (MAG), συγκόλληση με βολφράμιο αδρανούς αερίου (TIG), συγκόλληση ηλεκτροδίου-μέθοδος (Stick), ρομποτικά συστήματα (βυθιζόμενου τόξου), Orbital Welding κ.α.

Γενικότερα έχω συνεργαστεί με τις καλύτερες εταιρίες κατασκευών συγκόλλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όσο αφορά αγωγούς φυσικού αερίου και ειδικές κατασκευές στρατιωτικού υλικού .

Για οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας που αφορά τις συγκολλήσεις και την εκπαίδευση προσωπικού και έχοντας πάντα ως γνώμονα την τεχνική και την ποιότητα, Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

KEY QUALIFICATIONS

Specialization in the Field of Welding TiG-MiG-MaG-Stick

Supervision of skilled technicians in Welding, Pipefitting, Mechanical Equipment Erection, Fabrication of mechanical structures, experience in rigging/lifting and hoisting of heavy equipment, familiar with GA and isometric drawings.

Trained and Supervised at Metal Inert Gas (MIG), Metal Active Gas (MAG) and Tungsten Inert Gas (TIG) welding, Non-destructive testing (NDT) of welding and on using penetrating liquid testing for several type of metals & steel.

Specialist in gas Pipelines, Aluminum, Duplex, Chromium and Inox. I have Certificates for all Types of metal, for gas Welding, Stainless steel, Aluminum, Duplex, Chromium, and other metals.. Please contact me for any clarification.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνου Ζήσης
Mobile: 6980 270 866
Email: info@welder.gr