Τεχνικές Ηλεκτροσυγκόλλησης Τόξου

Οι τεχνικές των συγκολλήσεων έχουν αναπτυχθεί ραγδαία από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, όταν είτε σε περίοδο πολέμων είτε σε περίοδο έντονης οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης υπήρξε ανάγκη για επιτάχυνση των βιομηχανικών κατασκευών.

Οι βασικές τεχνικές ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου είναι η ηλεκτροσυγκόλληση τόξου σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (MIG) και η ηλεκτροσυγκόλληση επενδενδυμένου ηλεκτροδίου σε ατμόσφαιρα CO2.

Αυτές οι μέθοδοι περιορίζονται πρακτικά σε ρεύματα 300 Α, ενώ η τεχνική της ηλεκτροσυγκόλλησης με προστασία μεταλλικής σκόνης λειτουργεί με ρεύμα μέχρι 1000 A, μια άλλη τεχνική με ιδιαίτερες εφαρμογές είναι η ηλεκτροσυγκόλληση τόξου με ηλεκτρόδιο βολφραμίου και αδρανές αέριο (ΤIG).

Το υλικό βολφραμίου έχει ως γνωστόν πολύ υψηλό σημείο τήξης και έτσι το ηλεκτρόδιο κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης δεν λιώνει, συνεπώς δεν είναι αναλώσιμο όπως τα σύρματα που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο (MIG).

Το συγκολλητικό υλικό τοποθετείται εξωτερικά στη ραφή συγκόλλησης επίσης άλλη ενδιαφέρουσα τεχνική είναι η μέθοδος (Πλάσματος-Τόξου) που μοιάζει με τη μέθοδο (ΤIG), στην οποία όμως το τόξο παρέχει μεγάλη ποσότητα θερμότητας κι έτσι δίνεται η δυνατότητα για συγκολλήσεις σε μεγάλο βάθος.

Γκάμα ηλεκτροδίων και συρμάτων:

Η παραγωγή ηλεκτροδίων που καλύπτουν μια τεράστια γκάμα συγκολλούμενων μετάλλων έχει εξελιχθεί από δεκαετίες κι έχουν διαμορφωθεί αντίστοιχες προδιαγραφές συγκολλήσεων αλλά και των αντίστοιχων ηλεκτροδίων και συρμάτων.

Για τις συγκολλήσεις η πιο σημαντική προδιαγραφή είναι ο αμερικάνικος κώδικας (ASME IX “Welding Procedure Specification), ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης και για την κατάταξη του πλήθους των ηλεκτροδίων και συρμάτων.

Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω περιπτώσεις ηλεκτροδίων και συρμάτων.

Επενδεδυμένα ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις των πιο σημαντικών για τη βιομηχανία μετάλλων και κραμάτων και συγκεκριμένα για συγκόλληση ανθρακοχαλύβων, νικελίου και κραμάτων νικελίου, χρωμονικελιούχων κραμάτων, αλλά ακόμα και χαμηλών κραμάτων χάλυβα, καθώς επίσης και χαλκού και κραμάτων χαλκού.

Για μια σειρά βασικών εφαρμογών όπως οι συγκολλήσεις ανθρακοχαλύβων, χαμηλών κραμάτων χάλυβα, χρωμιούχων και χρωμονικελιούχων κραμάτων χρησιμοποιούνται εναλλακτικά προς τα επενδεδυμένα ηλεκτρόδια κοίλα σύρματα με γόμωση βόρακα συγκόλλησης.

Υλικά που Χρησιμοποιούνται:

Στις συγκολλήσεις χαλκού και κραμάτων χαλκού χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σύρματα, ενώ στις πολύ βασικές συγκολλήσεις ανθρακοχαλύβων τα σύρματα συγκόλλησης χρησιμοποιούνται με κάλυψη αερίου.

Σύρματα και ηλεκτρόδια συγκόλλησης χρησιμοποιούνται στις συγκολλήσεις αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου, τιτανίου και κραμάτων τιτανίου, ζιρκονίου και κραμάτων ζιρκονίου, χυτοσιδήρου, στις επιμεταλλώσεις, αλλά επίσης σαν εναλλακτική λύση στις συγκολλήσεις νικελίου και κραμάτων νικελίου για τις οξυγονοκολλήσεις σιδήρου, χαλύβων, χαλκού και κραμάτων χαλκού χρησιμοποιούνται σύρματα.

Η παραπάνω τεράστια γκάμα ηλεκτροδίων και συρμάτων παραπέμπει σε ένα πολύ μεγάλο όγκο αντίστοιχων τεχνικών στοιχείων για τις διάφορες περιπτώσεις ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου και την αντίστοιχη ποικιλία χρησιμοποιούμενων ηλεκτροδίων.