Τι είναι το Green Steel;

Η χαλυβουργία συμβάλλει σημαντικά στις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – η διαδικασία κατασκευής χάλυβα από μόνη της εκτιμάται ότι παράγει από 6% έως 7% όλων των αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως!

Με την αυξανόμενη πίεση για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, οι ειδικοί του κλάδου καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ειδικά όταν πρόκειται για την πρωτογενή παραγωγή χάλυβα.

Ο πράσινος χάλυβας είναι χάλυβας κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει το χαμηλότερο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγή – αυτό μπορεί να διαφέρει από παραγωγό σε παραγωγό.

Τι το κάνει πράσινο;

Ο πράσινος χάλυβας θεωρείται «πράσινος» ή φιλικός προς το περιβάλλον λόγω του μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα του.

Το σημείο αναφοράς για το αποτύπωμα άνθρακα βασίζεται συνήθως στην παραγωγή χάλυβα από σιδηρομετάλλευμα χρησιμοποιώντας υψικάμινο. Η μείωση αυτού του αποτυπώματος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών τεχνολογιών.

Η διαδικασία παραγωγής πράσινου χάλυβα

Θεωρητικά, μπορείτε να φτιάξετε πράσινο χάλυβα με οποιονδήποτε τρόπο που μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα που προκύπτει. Στην πράξη, υπάρχουν μερικές τυπικές εφαρμογές.

Η πιο πολλά υποσχόμενη διαδικασία παραγωγής πράσινου χάλυβα είναι η άμεση αναγωγή του σιδηρομεταλλεύματος με βάση το υδρογόνο. Αυτό περιλαμβάνει τη χημική μείωση του στερεού σιδηρομεταλλεύματος με τη χρήση υδρογόνου για την παραγωγή ενός ενδιάμεσου προϊόντος που είναι γνωστό ως «σπογγώδης σίδηρος». Ο σπογγώδης σίδηρος στη συνέχεια τροφοδοτείται σε έναν κλίβανο ηλεκτρικού τόξου όπου τήκεται για την παραγωγή του χάλυβα.

Αντί της καύσης άνθρακα οπτανθρακοποίησης με μια παραδοσιακή υψικάμινο, η κύρια εισροή ενέργειας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι η ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας τις ατμοσφαιρικές εκπομπές. Εάν η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από μειωμένη πηγή άνθρακα ή πράσινη πηγή, οι εκπομπές μειώνονται ακόμη περισσότερο.

Αν και η τεχνολογία δεν είναι απαραιτήτως νέα, η παραγωγή πράσινου χάλυβα με οικονομικό τρόπο εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση και απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία για να μετατοπιστεί ένα υψηλότερο ποσοστό χαλυβουργίας σε πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους.

Μέλλον για τον πράσινο χάλυβα και τη βιομηχανία χάλυβα

Τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε αυξημένη ώθηση για την παραγωγή πράσινου χάλυβα, σε μεγάλο βαθμό λόγω των πολιτικών πιέσεων.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο δέχονται πυρά για να μειώσουν τον αντίκτυπο των χωρών τους στο περιβάλλον. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι οι αυξημένοι κανονισμοί για τις μεγάλες βιομηχανίες που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου.

Είτε πρόκειται για φόρους άνθρακα, υποστήριξη/εκπτώσεις Ε&Α ή αυξημένους περιβαλλοντικούς κανονισμούς για νέες εγκαταστάσεις, είναι αναπόφευκτο να δούμε μια νέα μέθοδο παραγωγής χάλυβα που θα δημιουργεί λιγότερα αέρια θερμοκηπίου.

Η αύξηση της πράσινης παραγωγής χάλυβα έχει επίσης ευρύτερες επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα, καθώς η ζήτηση για πράσινη ηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί σημαντικά.