Τύπος κράματος αλουμινίου 1100

Περίληψη: Αυτός ο τύπος είναι καθαρό αλουμίνιο. Είναι μαλακό και όλκιμο με εξαιρετική εργασιμότητα. Ιδανικό για εφαρμογές που περιλαμβάνουν περίπλοκο σχηματισμό επειδή λειτουργεί – σκληραίνει πιο αργά από άλλα κράματα. Έχει την υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα οποιουδήποτε κράματος αλουμινίου και η ηλεκτρική αγωγιμότητα του είναι δεύτερη μόνο στην κατηγορία των ηλεκτρικών αγωγών.

Τυπικές εφαρμογές: Κουζινικά σκεύη, Είδη δώρων, Διακοσμητικά διακοσμητικά, Σύνθετα διαμορφωμένα τμήματα, Τμήματα χημικών και επεξεργασίας τροφίμων.

Τυπική Χημική Ανάλυση: *Cu – .05/.02  *Si + Fe – .95 Max. *Mn – .05 Max.* Zn – .10 Max.*Al-Remainder

Τυπικές μηχανικές ιδιότητες

  • Ισχύς εφελκυσμού (PSI) 18.000
  • Σημείο απόδοσης (PSI) 17.000
  • Επιμήκυνση *** 9