Τύπος κράματος αλουμινίου 2011

Περίληψη: Η πιο ελεύθερη μηχανική κατεργασία των κοινών κραμάτων αλουμινίου με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται ευρέως για προϊόντα αυτόματης κοχλιωτής μηχανής σε μέρη που απαιτούν εκτεταμένη μηχανική κατεργασία. Μπορεί να κατασκευαστεί με υψηλές ταχύτητες με σχετικά μεγάλες ποσότητες τροφοδοσίας. Η αντίσταση στη διάβρωση είναι καλή, με εξαιρετική σκληρότητα και αντοχή.

Τυπικές εφαρμογές: Αυτόματες βίδες υψηλής αντοχής

Τυπική Χημική Ανάλυση: *Cu – 5.0/6.0 *Si – 0.4 Max. *Fe – 0.7 Max. *Zn – 0.3 Max. *Bi – 0.2/0.6 *Pb – 0.2/0.6 *Al-Remainder

Τυπικές μηχανικές ιδιότητες **:

  • Ισχύς εφελκυσμού (PSI) 55.000
  • Σημείο απόδοσης (PSI) 43.000
  • Επιμήκυνση *** 15