Τύπος κράματος αλουμινίου 2024

Περίληψη: Είναι ένα από τα καλύτερα γνωστά κράματα αλουμινίου υψηλής αντοχής. Με εξαιρετική αντοχή και αντοχή στην κόπωση χρησιμοποιείται πλεονεκτικά στις δομές και στα μέρη όπου είναι επιθυμητός ένας καλός λόγος αντοχής σε βάρος. Στη συνέχεια μπορεί να σκληρυνθεί με τεχνητή γήρανση.

Τυπικές εφαρμογές: Δομικά εξαρτήματα και εξαρτήματα αεροσκαφών για τη βιομηχανία μεταφορών.

Διαθέσιμα προϊόντα στο εμπόριο: Στρογγυλό Μπαρ, Τετράγωνο Μπαρ, Ορθογώνιο Μπαρ, Εξάγωνο Μπαρ, Τετράγωνο Σωλήνα, Επίπεδο Φύλλο και Πλάκα

Τυπική Χημική Ανάλυση:

  • * Cu – 3.80/4.90 *Si – .50 Max. *Fe – .50 Max. *Mn – .30/.90 Max. *Mg – 1.20/1.80 Max
  • *Zn – .25 *Cr – .10 Max. *Ti – .15 Max. *Other- .15 Max. *Al-Remainder

Τυπικές μηχανικές ιδιότητες **:

Αντοχή σε εφελκυσμό (PSI) 68.000
Σημείο απόδοσης (PSI) 47.000
Επιμήκυνση *** 20
Σκληρότητα Brinell 120