Τύπος Ηλεκτροδίων Ιδιότητες και Χρήση

Ηλεκτρόδια ρουτιλίου κυτταρίνης για κοινούς χάλυβες. Σε αυτό το άρθρο θα σας παρουσιάσω μια λίστα ηλεκτροδίων τους τύπους και τις ιδιότητές τους.

Αρκετοί είναι εκείνοι που ασχολούνται σε διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες για παράδειγμα εργασίες όπως συγκολλήσεις σε φυσικό αέριο, εργασίες σε διυλιστήρια με απαιτήσεις  και πολλές άλλες τέτοιου είδους εργασίες που αν αρχίσω να γράφω πιστέψτε με θα μου πάρει αρκετή ώρα. 

Εταιρείες Ηλεκτροδίων:

Μια πασίγνωστη εταιρεία σε ηλεκτρόδια που συμπαθώ ιδιαίτερα-και θα έχετε συναντήσει αρκετοί από εσάς είναι η < ERLIKON > Χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση στην < ERLIKON > και βέβαια χωρίς να έχω κάποιο κέρδος από αυτό αυτοί τη στιγμή η < ERLIKON > παράγει και μάλιστα μια πολύ καλή σειρά ηλεκτροδίων που εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος και με άριστη εκτέλεση για τον ηλεκτροσυγκολλητή κατά την εργασία που εκτελεί.

Αλλά ας περάσουμε απευθείας στο θέμα μας, για να καταλάβουμε τους τύπους, και σωστής χρήσης εκτέλεσης ηλεκτροδίων. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν γνωρίζουν  το λεγόμενο (Πάντρεμα Ελασμάτων) με τον βασικό τύπο ηλεκτροδίου που θα χρησιμοποιήσουν κατά την συγκόλληση (Και μην μου πείτε Όχι).

Εργασίες Συγκόλλησης:

Αρκετοί είναι αυτοί που κατά την εργασία τους πάνω σε κοινό χάλυβα, ακόμα και πάνω σε αγωγούς σωληνογραμμών  που είναι να συγκολλήσουν πολλές φορές θα πάρουμε διάφορα ηλεκτρόδια είτε Κοινά, είτε Βασικά, στην καλύτερη περίπτωση (7018) ασχέτως το τι μάρκα  και τι τύπος ηλεκτρόδια θα είναι.

Τώρα θα μου πεις βέβαια, τι με νοιάζει εμένα τη μάρκα είναι και τι τύπος ηλεκτρόδιο είναι, εγώ έκανα την συγκόλληση και πέτυχε. (Εδώ γελάμε!). Κύριοι οι εταιρείες που παράγουν εκατοντάδες τύπους ηλεκτροδίων για διαφόρων τύπων ελασμάτων της έχετε για χαζές; λέτε να μην ξέρουν τη να κάνουν και παράγουν ηλεκτρόδια;  Ας σοβαρευτούμε μην τα βάλουμε όλα σε ένα σακί οι εποχές αλλάξανε η τεχνολογία προχωράει οι δουλειές γίνονται όλο και ποιο σοβαρές τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίζουν όλο και περισσότερο.

Όπως θα έχετε βιώσει αρκετοί είναι το ίδιο είναι όπως πριν (20 χρόνια η μέθοδος και η τεχνολογία συγκόλλησης? (Και φυσικά δεν είναι). Όλα σχεδόν έχουνε αλλάξει λίγο πολύ από την τεχνολογία εργαλείων, μηχανών συγκόλλησης με απαιτήσεις και προδιαγραφές σε υψηλό βαθμό.

Educational Content Welding Repair with Basic Electrode 7018

(Εδώ θα δείτε μια λίστα ηλεκτροδίων και τις ιδιότητές τους αναλυτικά και πως χρησιμοποιούνται το καθένα από αυτά).

Τύπος και ιδιότητες Ηλεκτρόδιων 

Citofine-C

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης για απλές συνδέσεις λεπτών χαλύβδινων ελασμάτων. Τύπος οξειδίου > (θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια).Leucord-Β

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης με απαλό τόξο και εύκολη συγκόλληση λεπτών ελασμάτων. Τύπος οξέος-ρουτιλίου μέσης επένδυσης > (θέσεις συγκόλλησης Όλες εκτός κατεβατού).

Leucorapid

Ηλεκτρόδιο γενικών κατασκευών με ταχεία απόθεση μετάλλου και υψηλή αντοχή εφελκυσμού. Τύπος οξέως-ρουτιλίου με παχειά επένδυση > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατός ουρανός).

Zelcord Fe

Ηλεκτρόδιο κυτταρίνης γενικής χρήσης για κατεβατό. Τύπου κυτταρίνης μέσης επένδυσης > (Θέσεις συγκόλλησης Κατεβατό).

Zelcord Mo

Ηλεκτρόδιο κυτταρίνης με υψηλή αντοχή, κατάλληλο για κατεβατό σε δίκτυα μολυβδενιούχων σωληνώσεων. (Τύπου κυτταρίνης μέσης επένδυσης > Θέσεις συγκόλλησης Κατεβατό).

REX

Ηλεκτρόδιο χαμηλής θερμοκρασίας συγκόλλησης, με καλό κατεβατό. Τύπου ρουτιλίου κυτταρίνης μέσης επένδυσης > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός και κατεβατό).

Ε-549

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης και για κατεβατό. Τύπου ρουτιλίου κυτταρίνης μέσης επένδυσης > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατός ουρανός).

Fincord-M

Ηλεκτρόδιο πολύ εύκολης χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC), με εξαιρετική συμπεριφορά στη συγκόλληση. Τύπος ρουτιλίου μέσης επένδυσης > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατός ουρανός).

Navacito

Γενικής χρήσης, Grade 3 για χάλυβες κοινούς και ναυπηγικούς. Τύπου ρουτιλίου μέσης επένδυσης > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός).

Overcord – S

Ηλεκτρόδιο εύκολης χρήσης σε (AC/DC). Ιδανικά για μικρές κολλήσεις και μεταλλικές κατασκευές από λεπτά ελάσματα. Τύπος ρουτιλίου με παχειά επένδυση > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός).

Citorex 8

Ισχυρό ηλεκτρόδιο με λεπτά κορδόνια. Τύπος βασικός ρουτιλίου > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός).

Citoflux

Εξαιρετικά ταχύ ηλεκτρόδιο για γενικές κατασκευές, με ιδιαίτερα εύκολη απομάκρυνση της κρούστας. Τύπος ρουτιλίου οξέος > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια, ανεβατό, ουρανός).

Ferrocito-R

Πολύ ταχύ και αποδοτικό ηλεκτρόδιο ρουτιλίου με σκόνη σιδήρου. Τύπος ρουτιλίου με μεγάλη απόδοση (160%) > (Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια).

Ferrocito 180

Πολύ γρήγορο με απόδοση 180%. Τύπος ρουτιλίου > ( Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια).

Ferrocito 210

Πολύ ταχύ και αποδοτικό Απόδοση 210%. Τύπος ρουτιλίου >( Θέσεις συγκόλλησης Οριζόντια)