Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος (Χ.Ο.Σ.)

Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχουν συγκολλητικές απαιτήσεις και στους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος;

Πιο κάτω θα δείτε σε ένα από τα έργα που με καλεσαν στο να κάνω κάποιες συγκολλήσεις σε χάλυβα σκληροδέρματος είναι η νέα μέθοδος σχετικά Όσον αφορά την αγκύρωση μεταξύ Κολώνας, και δοκαριού ο έλεγχος ήταν λες και βρισκόμουν σε φυσικό αέριο αλλά μετά κατάλαβα ότι οι απαιτήσεις όσο πάνε και αυξάνονται και οτι η κάθε δουλειά έχει τα δικά της τελικά.

ΝΑΙ.!!  Αγαπητέ φίλε στην Μπετόβεργα..!!

Η επίδραση των κραματικών στοιχείων και των θερμομηχανικών κατεργασιών παραγωγής στα χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισμού σκυροδέρματος

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος (Χ.Ο.Σ.), που παράγονται σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, προέρχονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από Τήξη παλαιοσιδήρου (scnp) σε ηλεκτρικές καμίνους (Electric Arc Fumacc-EAF). H περαιτέρω επεξεργασία τους, που περιλαμβάνει τη δευτερογενή μεταλλουργία, τη χύτευση και τη θερμομηχανική κατεργασία, επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα απιθυμητά χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν.

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος με νέα μέθοδος αγκύρωσης

H ποιότητα των χαλύβων που παράγονται, εξαρτάται καταρχάς από την καθαρότητα της πρώτης ύλης η οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι κυρίως παλαιοσίδηρος. Με τον όρο καθαρότητα εννοείται το ποσοστό των υπολειμματικών στοιχείων, όπως χαλκός (Cu), νικέλιο (Νί), κασσίτερος (Sn), κοβάλτιο (Co), αντιμόνιο (Sb), αρσενικό (Ας), βολφράμιο (W) και μολυβδαίνιο (Μο) τα οποία δεν απομακρύνονται πλήρως κατά την Τήξη και, κατά συνέπεια, ο περιορισμός των ποσοστών τους στο τελικό προϊόν εξασφαλίζεται κυρίως με την κατάλληλη επιλ.ογή της πρώτης ύλης.

Άλλα κραματικά στοιχεία, όπως το χρώμιο (Cr), το θείο (S), ο φώσφορος (Ρ), το μαγγάνιο (Μη), το άζωτο (Ν) και το υδρογόνο (Η) ελέγχονται μέ2φις ενός ορισμένου βαθμού, ενώ στοιχεία όπως ο ψευδάργυρος (Ζη) εξατμίζονται και απομακρύνονται κατά τη διάρκεια της τήξης. Πέραν των στοιχείων που προέρχονται από την πρώτη ύλη, υπάηουν και άλλα στοιχεία που προέρχονται από την ίδια τη μεταλλουργική επεξεργασία, όπως για παράδειγμα ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), πυρίτιο (S) και αλουμίνιο (επαφή τήγματος με τα πυρίμαχα υλικά της καμίνου).

οι πιθανές επιδράσεις από την παρουσία των υπολειμματικών στοιχείων (πάνω από ορισμένες περιεκτικότητες) στην ποιότητα των τελικών προϊόντων μπορούν συνοψιστούν ως εξής:

  • Θερμή ρηγμάτωση που οφείλεται κυρίως στην παρουσία S, Cu και επιδεινώνεται με την παρουσία Ας, Sn και Sb.
  • Ρωγμές και ψαθυρότητα που οφείλονται στην παρουσία S, Ρ και Η.
  • Μεγάλη διασπορά στις τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων, ειδικά στην περίπτωση χαλύβων θερμής έλασης, λόγω W, Μο, cr, Ni, P και N.
  • Χαμηλή εν ψυχρώ διαμορφωσιμότητα λόγω N, Ρ και S.

Ψαθυροποίτμη στη Θερμικά Επηρεασμένη Ζώνη των συγκολλήσεων, λόγω S, Ν, Ρ και Η.

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω στοιχεία (προσμίξεις, ακαθαρσίες, υπολειμματτκά στο(χεία), τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν ή ελέγχονται μέχρις ορισμένου βαθμού κατά την παραγωγική διαδικασία, στην τελική σύσταση των Χ.Ο.Σ., υπάρχουν και κραματικά στοιχεία τα οποία προστίθενται σκόπιμα προκειμένου να καθορισθούν οι ιδιότητες των τελικών προϊόντων.

Τα διάφορα κραματικά στοιχεία, ανάλογα και με την περιεκτικότητά τους, επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό και τρόπο τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Η επίδραση των επί μέρους κραματικών στοιχείων-προσμίξεων στην συγκολλησιμότητα των Χ.Ο.Σ. στην έκφραση του ισοδυνάμου του άνθρακα, Ceq.

Σ’ αυτά που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά:

  1. Ο ρόλος των κυριότερων κραματικών στοιχείων που συναντώνται στους Χ.Ο.Σ. είτε ως σκόπιμες προσθήκες (για τη δημιουργία κατάλληλων συνθέσεων), είτε ως προσμίξεις (υπολειμματικά στοιχεία) που είναι κατάλοιπα της μεταλ-λουργικής επεξεργασίας παραγωγής (μικροακαθαρσίες, στοιχεία από την πρώτη ύλη κ.λπ.)
  2. Η επίδραση των θερμομομηχανικών κατεργασιών παραγωγής στα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων Χ.Ο.Σ..

Αν σας άρεσε το άρθρο μπορείτε να δείτε και μερικές φωτογραφίες που μπόρεσα να τραβήξω Όσον αφορά τη συγκόλληση σκληροδέρματος ΕΔΩ.