Άδεια Συγκολλητή

Θεώρηση Άδειας Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄η A΄Τάξης

Όταν οι ανωτέρω αδειούχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.. [Δείτε Περισσότερα]

Άδεια Συγκολλητή

Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών.. [Δείτε Περισσότερα]