Τύποι Ηλεκτροδίων Ιδιότητες

Ηλεκτρόδιο Ferrocito-R – Τύπος Ρουτιλίου Απόδοση (160%)

Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου παχειάς επένδυσης, υψηλής απόδοσης (160%) κατάλληλο για συγκολλήσεις σιδηρών κατασκευών, ναυπηγικές εργασίες, γεμίσματα και επικαλύψεις.. [Δείτε Περισσότερα]